Bert van der Zwan - OnGuard

Al meer dan 20 jaar ontwikkelt OnGuard, waarin het investeringsfonds Main Capital III sinds 2015 een meerderheidsparticipatie heeft, software waarmee het bedrijf bewijst dat credit management bedrijven heel veel tijd kan besparen en geld kan opleveren. De bevoorrechte partner voor de verkoop van de software in België is TriFinance. Vandaar dat Bert van der Zwan, CEO van OnGuard en Cristof Van Laer, Expert Practice Leader Credit Management bij TriFinance, samen uitleggen waarom ze uitkijken naar Credit Expo om hun partnerschap nog eens onder de aandacht te brengen en om klanten en de markt op de hoogte te brengen van enkele interessante vernieuwingen en functionaliteiten.

Fusie met Credit Tools versterkte marktleiderspositie

Het is OnGuard’s missie om klanten te bedienen met oplossingen met een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde waaraan zo weinig mogelijk risico’s zijn verbonden en continu te focussen op innovatie en de verbetering van de kwaliteit van de software en services. De belangrijkste segmentatie van de klantengroepen waarvoor OnGuard werkt is hun omvang. Met name voor klanten die een omvangrijke facturatie moeten beheren zoals bedrijven die actief zijn in de luchtvaart, de financiële sector en de uitzend- en de energiesector is OnGuard al sinds jaar en dag een belangrijke partner, die zich onderscheidt door volop mee te denken en oplossingen aan te reiken.

Eind vorig jaar is OnGuard bovendien gefuseerd met Credit Tools. Door deze fusie kan het bedrijf, dat de jongste jaren al een indrukwekkend internationaal partnernetwerk uitbouwde met lokale partners in onder meer Italië, Frankrijk, en Denemarken zijn positie als Europese marktleider nog versterken. “Het is de bedoeling om tijdens Credit Expo ook onze nieuwe naam en ons nieuwe logo bekend te maken”, zegt Bert van der Zwan. “Naast het generieke doel om onze samenwerking met TriFinance nog eens te benadrukken, is de beurs dit keer voor ons ook het ideale platform voor een heel specifieke aankondiging.”

Digitale transformatie positief benaderen met 3P-strategie

Gezien de snelheid waarmee de technologie en het bedrijfsleven vandaag evolueren, is het enorm belangrijk dat ook de financiële afdelingen meegaan met die stroom van veranderingen. En daarbij wil OnGuard een voortrekkersrol spelen. “Geen enkele organisatie kan het zich veroorloven bij de pakken te blijven zitten”, legt Bert Van der Zwan uit.

“We zien het als onze missie om hen te helpen de digitale transformatie te omarmen en op een positieve manier te benaderen. In de hele order-to-cash- keten, gaande van de bepaling van het risicoprofiel van de klanten, over de orders, de levering, de pricing, de billing en het credit management kunnen wij hen bijstaan. We willen daarbij altijd zo optimaal mogelijk de 3P-strategie uitspelen. Producten en processen moeten zo sterk zijn dat ook de mensen – “people” – optimaal hun talenten kunnen uitspelen. Business doen blijft en ervoor zorgen dat de betalingen op tijd gebeuren blijft ondanks de digitalisering en de doorbraak van algoritmes immers een zaak van mensen. Sterk credit management blijft gestoeld op vertrouwen en op goede persoonlijke relaties. Ik ben ervan overtuigd dat de technologische doorbraken, waaronder bijvoorbeeld ook Internet of things zowel in het bedrijfsleven als in het privéleven voor enorme verbeteringen kunnen zorgen. Door vooruit te denken en door in alle aspecten van de order-to-cash onze klanten bij te staan met producten, processen en advies, helpen wij hen om zichzelf “future proof” te maken. Klanten kunnen van de diensten van OnGuard meer dan ooit gebruik maken om hun beleid rond credit management vorm te geven. Klantgericht werken is daarbij de basis. De klant wordt benaderd door één “dedicated” toegewezen beheerder, die via een onderverdeling van de debiteuren op basis van een risk rating, deze efficiënt kunnen beheren.”

Credit management niet langer het saaie broertje van finance

De bezoekers aan Credit Expo kunnen zich bij OnGuard en TriFinance dus aan heel wat leuk nieuws verwachten. “De onthulling van een nieuwe naam en de verduidelijking van de strategie die nog forser zal inzetten op advies zijn natuurlijk elementen om naar uit te kijken”, zegt Cristof Van Laer. “Maar we zullen er ook voor zorgen dat onze klanten op een leuke manier via een app vragen zullen kunnen stellen aan aanwezige experts. De beurs zien wij ook als een manier om de discussie aan te gaan met klanten, prospects en collega’s en om dadelijk in de praktijk te tonen wat de nieuwe functionaliteiten van de software hen concreet kunnen bijbrengen. Door de technologische ontwikkelingen hoeft credit management niet langer het saaie broertje te zijn binnen finance.”

Cristof Van Laer - TriFinance

Blockchain

OnGuard en TriFinance volgen natuurlijk de ontwikkelingen rond AI en blockchain op de voet. “Als blockchain volledig geïntegreerd wordt, is dat revolutionair voor ieder financieel aspect binnen een bedrijf: van in- en verkoop tot creditmanagement”, geeft Cristof Van Laer nog aan.” In de basis is blockchain een gegevensstructuur voor het maken van een grootboek voor digitale transacties. Deze is niet in het bezit van één provider, maar wordt gedeeld in een gedistribueerd netwerk van computers. Blockchain is vrijwel onmogelijk te hacken en zal de noodzaak voor het inschakelen van derden, zoals banken, accountants en mogelijk advocaten voor financiële dienstverlening beperken of misschien zelfs elimineren. We zijn ervan overtuigd dat de zorgen die de professionals uit de order to cash-keten zich daar misschien nu nog over maken, niet nodig zijn.”

GDPR

TriFinance zal tijdens Credit Expo ook sterk focussen op de General Data Protection Regulation (GDPR) – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese Verordening 2016/679 die vanaf 25 mei 2018 de persoonlijke informatie beter moet beschermen. “Het is zonder meer duidelijk dat GDPR een impact zal hebben op de financiële sector in het algemeen en op kredietafdelingen in het bijzonder”, stipt Cristof Van Laer aan. “Recent liet Goldman Sachs nog weten dat 90% van de data die wereldwijd beschikbaar zijn, in de laatste twee jaar zijn gecreëerd. Voor kredietafdelingen houden het verzamelen en analyseren van data via algoritmes nieuwe kansen in om verbanden te leggen en om zo kredietscores te kunnen toekennen aan bedrijven waarmee zaken worden gedaan. Het zal echter een belangrijke uitdaging zijn om te bekijken of de verzamelde data conform de GDPR-wetgeving zijn. Bedrijven zullen een beleid moeten opzetten voor het gebruik van historische data. Dat roept momenteel veel vragen op en tijdens ons seminar op Credit Expo zullen we daar met TriFinance op een interactieve manier antwoord op geven.”

Meer weten? OnGuard, TriFinance en Credit Tools zijn hoofdsponsors van Credit Expo België op 19 oktober 2017 in Flanders Expo te Gent . Klik op de button hieronder om direct aan te melden als gratis bezoeker.

Credit Expo : gratis aanmelden