Hoe ouder uw factuur, hoe kleiner de kans dat ze ooit betaald wordt. Dat blijkt uit een grondige analyse van 7.209 b2b-incassodossiers die Graydon ontving. Hierbij keken we naar het gemiddelde incassopercentage in verhouding tot de ouderdom van de vordering.

U voelt als ondernemer wellicht ook wel aan dat er problemen kunnen opduiken wanneer een klant zijn facturen niet betaalt. Zeker als de betaling steeds weer uitgesteld wordt. En uit concrete cijfers blijkt dat dit gevoel geheel terecht is. Graydon onderzocht hiervoor 7.209 incassodossiers en kwam tot de conclusie: time is money.

Incassobureau inschakelen

Hebt u zelf een aantal pogingen ondernomen om een onbetaalde factuur te incasseren? Zonder resultaat? Dan dient u andere maatregelen te nemen, want hoe ouder de vordering, hoe moeilijker het wordt om een openstaande factuur te incasseren. Geef uw facturen best zo snel mogelijk aan een gespecialiseerde partij zoals een incassobureau. Zij maken er meteen werk van en hebben een aantal extra troeven in huis.

Inningspercentage laag tijdens eerste 30 dagen

Wanneer een incassobureau het traject inzet, dan wordt eerst een verrijking gedaan met de actuele financiële gegevens. Bij dit nazicht blijkt vaak al dat de debiteur failliet is verklaard en er dus geen geld meer gerecupereerd kan worden. Aan u als leverancier om zo snel mogelijk uw schuldvordering in te dienen.

Het betekent ook dat er in de eerste incassoperiode relatief veel zaken meteen worden afgesloten. Hierdoor ligt het inningspercentage tijdens de eerste 30 dagen na de start erg laag. Slechts 31,7% van de facturen wordt hier geïnd. Eens de dossiers lopen, stijgt dit percentage. Na 31 tot 60 dagen bedraagt dit al 52,6%. Let op, ook bedrijven die in de loop van het verdere traject failliet gaan, worden hierin meegeteld.

Minder betalingszekerheid na 180 dagen

Een incassobureau boekt de beste resultaten bij facturen die jonger zijn dan 120 dagen. Van facturen met een ouderdom tussen 91 en 120 dagen wordt 63,9% geïnd. Ook nadien is er nog succes te boeken. Tot 180 dagen na de factuurdatum wordt nog 60,9% van de facturen betaald.

Laat u de factuur langer liggen dan 180 dagen, dan gaat het inningspercentage stijl bergaf. Aan de hand van de cijfers blijkt dat van de facturen die 10 maanden oud zijn, nog niet de helft betaald wordt. Na 2 jaar duikt dit zelfs onder de 30%.

De gedetailleerde cijfers vindt u in deze tabel:

Incassokansen

Wacht dus niet te lang om onbetaalde facturen uit te besteden. Op een bepaald moment hebben uw inspanningen geen effect meer en verliest u uw geloofwaardigheid tegenover de debiteur. Hoe sneller u uw dossier overmaakt aan een externe partij, hoe groter de kans dat die het voor u kan incasseren. En zeg nu zelf: u recupereert nog altijd beter 60% dan helemaal niets.

Bron Graydon Blog