Klanten zijn vrij om uw algemene voorwaarden te verwerpen. Of ze kunnen aansturen op aangepaste clausules. Hun doel is vaak doorzichtig. Ze willen de voorwaarden meer in hun voordeel laten spreken.

Wat kan de reden zijn?

Weet u waarom uw B2B-klant over uw algemene voorwaarden wilt onderhandelen? Dit moet u eerst te weten komen. Zo kunt u beter inspelen op de bezorgdheden van uw klant. En, u vermijdt dat u teveel wijzigingen dient door te voeren.

Durf uw klant erover aanspreken en vraag naar zijn beweegredenen. Dit is vaak beter dan dit door te spelen aan uw juridische dienst. Want als zij onderhandelingen beginnen met de juridische dienst van uw klant, dan is het einde zoek.

In de praktijk zien we dat meestal onderhandeld wordt over:

  • betalingstermijnen
  • garantie
  • concurrentiebedingen
  • boetes en interesten
  • hoogte van de aansprakelijkheidsbeperking
  • de reactietijd waarbinnen problemen worden opgelost

Afwijkingen zijn altijd mogelijk

Elke clausule kan besproken worden. Daar hoeft u geen schrik voor te hebben. Zo zet een advocatenkantoor het zelfs letterlijk in zijn algemene voorwaarden:

“In onze algemene voorwaarden werden de meest essentiële regels m.b.t. de samenwerking tussen ons en onze cliënten vastgelegd. Over alle bedingen van deze algemene voorwaarden kan nog afzonderlijk worden onderhandeld. Zij gelden dan ook tenzij schriftelijk andere afspraken overeengekomen zouden zijn.”

Bewaar de geest van de clausules …

Wees er dus op voorbereid dat uw klant altijd een afwijking op uw algemene voorwaarden kan vragen. Met bepaalde clausules kunt u soepel omspringen, maar zorg er wel voor dat de wijzigingen niet raken aan de geest van uw voorwaarden.

Sommige – vooral grotere bedrijven – zullen pas onderhandelen over hun algemene voorwaarden vanaf een bepaald bedrag dat met de verkoop gemoeid is. Ze verklaren zich dan akkoord om te negotiëren vanaf bijvoorbeeld 50.000 euro. Anders loont het niet om er advocaten en juristen op te zetten.

… en het evenwicht

Wees op uw hoede voor klanten die keiharde onderhandelingen voeren. Ze vragen uiteraard enkel wijzigingen die in hun voordeel spelen. Met een interessante deal in het vooruitzicht raken leveranciers vaak verblind en hebben ze de neiging om te veel toegevingen te doen.

Zorg er steeds voor dat u niet in het ongelijk gesteld kunt worden. Het moet een kwestie blijven van geven en nemen. De klant mag niet enkel nemen. Let er ook op dat de wijzigingen niet al uw algemene voorwaarden naar de prullenmand verwijzen. Vermeld daarom steeds:

Tot slot blijft het overige van onze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Gerelateerd: 6 clausules die niet in uw algemene voorwaarden mogen ontbreken.

Bron: Graydon blog