Al weken beheerst het coronavirus de media. Het VBO wordt continu overspoeld met vragen van ongeruste ondernemers en bedrijfsleiders. Onze medewerkers en die van alle leden-sectorfederaties zijn bezorgd over hun dierbaren. De neergang van de beurs lijkt niet te stoppen en onze economie krijgt ongekend zware klappen. Gevoelens van angst en machteloosheid nemen toe. Een normale menselijke reactie als we berichten krijgen dat meer en meer landgenoten getroffen worden en het publieke leven aan banden wordt gelegd.

Het ziet er niet naar uit dat het virus en de ongerustheid snel de wereld uit zullen zijn.Maar we moeten vooruitdenken. In landen die kordaat hebben opgetreden tegen het virus, zien we een krimp in het aantal bijkomende besmettingen. De Wall Street Journal maakte een sprekende grafiek die aantoont waarom uitbraken zoals het coronavirus zich exponentieel verspreiden en ‘how to flatten the curve’. Ook onze regering nam drastische maatregelen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en onze volksgezondheid te beschermen. Maatregelen die economische hinder opleveren, maar wel noodzakelijk zijn om veel grotere economische schade op lange termijn te vermijden.

Ons team van economisten nam deze week de situatie onder de loep: op basis van de input van onze leden-sectorfederaties en de gegevens rond tijdelijke werkloosheid hebben ze de economische impact van de maatregelen in België om de COVID19-epidemie in te dijken, berekend. In de veronderstelling dat de huidige strenge maatregelen gedurende 6 weken in voege moeten blijven, loopt de kost voor ons land op tot zo’n 14,5 miljard of iets meer dan 3 procent van ons jaarlijks bbp. Maar hoe langer de crisis aansleept, hoe zwaarder de economische schade. Als de huidige situatie 12 weken aanhoudt, dan dreigt al snel een kost van ergens tussen 25 en 30 miljard euro.

Kortom, elke week dat de situatie langer duurt, kost dat ons zo’n 2,4 miljard euro extra of iets meer dan 0,5% van ons jaarlijks bbp. Het is dus nu van groot belang dat we met z’n allen solidair zijn en de regels van de overheid rigoureus opvolgen om de curve zo snel mogelijk af te snijden. Alleen met burgerzin zullen we het virus kunnen verslaan en de economisch schade die nu al hoog oploopt, beperken.

De volksgezondheid primeert. Dat staat als een paal boven water. Toch moeten we opletten dat we onze eigen ‘lockdown’ niet bewerkstelligen. We moeten erover waken dat de essentiële productie en dienstverlening, en de daarbij horende toeleveringsketen, in ons land blijven draaien zodat we de bevoorrading van levensnoodzakelijke goederen en diensten niet in gevaar brengen. En ook zorgen dat normale economische activiteiten kunnen blijven doorgaan via telewerk waar het kan en, waar dat niet kan, met de nodige hygiëne-maatregelen en een goede organisatie van ‘social distancing’, zoals het Ministerieel Besluit van 18 maart voorschrijft.

De situatie is uitermate ernstig. Actie moet daarom snel en daadkrachtig zijn. We moeten nu doorbijten zodat de pandemie over enkele weken in de kiem gesmoord is.

Bron: VBO