Met de aanstelling van Donald Trump als president van de Verenigde Staten werd het al snel duidelijk welke richting de zakenman op wil to make America great again. Zijn focus ligt onbetwistbaar op Amerika. Weet u wat u kunt verwachten rondom export naar en import van de VS?

Handelsstroom blijft intact

Wereldwijd staan de handelsstromen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten op nummer 1. Zo exporteerde de EU in 2015 voor 371 miljard euro aan goederen naar de VS. Daarbij importeerde Europa voor 248 miljard aan goederen uit de VS.

Op het gebied van diensten was er bijna 200 miljard euro aan import en export in 2015. De wederzijdse investeringen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan bedroegen in 2015 bijna 4.000 miljard euro, aldus europa-nu.nl.

Deze handelsstromen en de economische samenwerking tussen beide partijen zijn niet zomaar stil te leggen. Internationaal wordt er steeds meer handel gedreven. Zelfs een president kan dit niet zomaar stopzetten.

Groei van wereldeconomie

Trump heeft beloofd om de belastingen in eigen land te verlagen en één miljard dollar in de infrastructuur te inversteren. Economen verwachten dat deze investeringen kansen en groei zullen creëren. Zo voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de voorgenomen stimuleringsmaatregelen zullen leiden tot een sterkere economische groei in Amerika én over de rest van de wereld. De maatregelen duwen de Amerikaanse groei komend jaar 0,4 procentpunt hoger. In 2018 wordt zelfs +0,8 procentpunt verwacht.

Focus op zichzelf

Toch is niet iedereen er gerust over. Zakenman Donald Trump legt de focus niet alleen sterk op zijn eigen persoon. In zijn eerste speech als president benadrukte hij ook dat ‘America first’ komt. Hij wil op een protectionistische manier zijn land er bovenop helpen. Hij wil bedrijven beletten naar het buitenland te verhuizen en de import van producten die ook in zijn land gemaakt kunnen worden, gaat hij extra belasten.

Onzekerheid over handelsverdragen

Met Donald Trump als president is de toekomst van de trans-Pacifische en trans-Atlantische handelsverdragen TPP en TTIP onzeker geworden. Deze verdragen dekken samen meer dan 60% van de wereldeconomie en worden nu opnieuw bekeken. Handelsverdragen met Canada en Mexico staan op losse schroeven als er niet opnieuw over onderhandeld kan worden. Voor China dreigt Donald Trump met hoge importtarieven als het land zich niet aan nieuwe handelsverdragen wil verbinden.

Het doel van internationale akkoorden is een grotere liberalisering van de internationale handel. Dit is juist wat Trump tijdens zijn campagne beloofde tegen te gaan. Hiermee won hij de stem van de grote groep Amerikanen die het gevoel heeft slachtoffer te zijn van de globalisering, maar hij werd de schrik van iedereen die floreert dankzij import en export.

Of er een einde komt aan de lange periode van handelsliberalisering, moet nog blijken. Wij geloven niet dat de jarenlange handelsrelatie met Amerika zomaar kan worden teruggedraaid. Toch bestaat er veel onzekerheid, juist in een periode waarin de economie toch al kwetsbaar is.

Afbouw investeringen in EU?

Verder wil president Trump verhinderen dat Amerikaanse bedrijven verhuizen naar lageloonlanden. Maar wat gebeurt er dan met de investeringen van Amerikaanse multinationals in Europese landen?

Vandaag de dag wordt in Europa drie keer meer geïnvesteerd dan in heel Azië. Europese investeringen in de Verenigde Staten zijn acht keer zo groot als de investeringen van Europese bedrijven in India en China samen. Deze trans-Atlantische handelsrelatie creëert banen en groei én beïnvloedt de hele wereldhandel. Europa en Amerika zijn namelijk de grootste investeringspartners ter wereld. Hun economieën zijn goed voor ongeveer de helft van alles wat wereldwijd geproduceerd en omgezet wordt.

Hoe Trump de relaties tussen de twee continenten zal verderzetten, kan daarom een enorme invloed hebben op importeren en exporteren van en naar de VS.

Handelsoorlog of handelsvrede?

Het is helaas niet te voorspellen of de protectionistische maatregelen en handelsakkoorden, die mogelijk opgeblazen of aangepast worden, ook echt tot een handelsoorlog zullen leiden.

Vestigen we onze hoop op de vele economische adviseurs waarmee Donald Trump zich omringt? Zullen zij hem influisteren dat de handelspartners van de VS de hoge importtarieven voor buitenlandse goederen niet zomaar zullen pikken? Gaan ze hem vertellen dat daarmee de kans groot is dat ook zij – Europa en met name China – hun tarieven voor goederen en diensten uit de VS zullen verhogen? Of moeten we ons nu al zorgen gaan maken? We zullen het tijdens Trumps presidentschap meemaken…

Bron: Graydon Blog