Onguard: zo heet het nieuwe bedrijf dat is voortgekomen uit OnGuard en Credit Tools. CEO Bert van der Zwan en COO Pim van der Hagen van Onguard geven een toelichting op de fusie en de gevolgen. “Klanten krijgen een open platform en meer functionaliteit.”

Het nieuwe bedrijf Onguard is meer dan het oude OnGuard in maxi-verpakking, opgeleukt met een nieuw logo, een nieuwe slogan en enkele andere cosmetische veranderingen (al hebben die ook plaatsgevonden – bij een nieuw bedrijf hoort tenslotte een nieuw huisstijl). Het nieuwe bedrijf doet ook meer dan alleen bestaande credit management software met een nieuw jasje aanbieden en implementeren. “Er heeft echt een ‘merger of equals’ plaatsgevonden tussen de twee bedrijven”, zegt CEO Bert van der Zwan. “Er is ook een nieuwe onderneming ontstaan. Waarbij beide partijen het nodige hebben ingebracht.”

OnGuard, de grootste van de twee fusiepartners, vormde voor Credit Tools vooral een mooie aanvulling vanwege ‘de internationale slagkracht’, zegt Pim van der Hagen, COO van het nieuwe fusiebedrijf en voormalig CEO van Credit Tools. “Het oude OnGuard behaalt 50 procent van zijn omzet in het buitenland en heeft zowel in Nederland als daarbuiten een sterk partnerkanaal. Door de fusie krijgen wij daar ook toegang toe.”

Voor OnGuard was Credit Tools weer vooral aantrekkelijk vanwege de technologische voorsprong die het bedrijf had, zegt Van der Zwan, die zelf ruim anderhalf jaar CEO van OnGuard is en ruime ondernemerservaring op zak heeft – hij was onder andere Managing Director van Unit4 en maakte deel uit van de directies van WebEx, Twinfield en Rally. “Credit Tools heeft al jaren geleden sterk ingezet op cloud software en heeft ruime ervaring met koppeling en integratie met allerlei andere financiële software. Credit Tools richtte zich hier al op toen veel andere bedrijven in de sector nog in de greep waren van het silodenken, en vasthielden aan het idee dat hun applicatie een ‘walled garden’ moest zijn, met hooguit een import- en exportmodule voor uitwisseling van informatie met het ERP-systeem.” Van der Zwan herkende het potentieel van de vooruitstrevende benaderingswijze van Credit Tools. Aanleiding voor OnGuard om Credit Tools te benaderen voor een eventuele fusie. Met positief resultaat: de integratie van de ondernemingen verloopt voortvarend.

Fintech- en platformgedachte 
 
De nieuwe onderneming wil nadrukkelijk geen traditionele leverancier van credit management software zijn, maar een modern fintech-bedrijf, zeggen Van der Zwan en Van der Hagen.  Een bedrijf dat – in de geest van de kersverse bedrijfsslogan ‘Redefining order to cash’ – een platform biedt dat afnemers behulpzaam is om alle vraagstukken op te lossen die zich in de order to cash keten kunnen voordoen. Niet een bedrijf dat een paar ‘stand alone’ softwarepakketten biedt. Wel een bedrijf dat applicaties levert die makkelijk te integreren zijn met die van andere partijen, of die nu in de cloud draaien of ‘on premise’.

Een open bedrijf ook: heel waarschijnlijk zal Onguard ontwikkelaars stimuleren om rondom de Onguard-applicaties eigen programma’s te schrijven, of hen zelfs softwarecode beschikbaar te stellen. Niet zo gek dat Onguard binnen enkele weken het hoofdkantoor verhuist van het dorp Nederhorst den Berg naar Amsterdam en het kasteel verruilt voor een open kantoor, waar ontwikkelaars en helpdeskmedewerkers van allerlei nationaliteiten zich thuis moeten voelen.

Klantgerichtheid voorop 
 
Onguard blijft zich daarbij profileren als specialist op het gebied van software rondom drie onderdelen van het order to cash proces, te weten: Collection (om het incasseren van vorderingen te vergemakkelijken), Cash allocation (een juiste verwerking van binnenkomende betalingen, waaronder het ‘matchen’ met de verzonden facturen) en Credit Management (registratie en analyse van disputen met debiteuren).

Wel zal de functionaliteit van zowel de bestaande software van OnGuard als van Credit Tools worden uitgebreid; de klanten van beide fusiebedrijven krijgen ’the best of both worlds’, zoals Van der Zwan en Van der Hagen het uitdrukken.

Daarnaast kan Onguard als van oudsher de implementatie van de software verzorgen en aanvullende diensten leveren – denk aan de ontsluiting richting de applicaties van leveranciers van billing software (om facturen te versturen) en van andere partijen die zich op de order to cash keten richten. “Maar dat is helemaal aan de klant. Wij kunnen dit doen, maar misschien wil de klant het liever zelf doen of gaat de voorkeur uit naar een van onze partners.” Onguard werkt graag samen met consultants en software- en andere technologiebedrijven die werken aan oplossingen waarmee bedrijven hun facturen sneller betaald kunnen krijgen en tegelijk de relatie met hun klanten kunnen verbeteren.

Enorm groeipotentieel 
 
Het nieuwe Onguard verwacht als het fusieproces eenmaal is voltooid, een omzet- en winstgroei van rond de 30 procent per jaar. Dat klinkt misschien ambitieus, of zelfs onrealistisch. Maar dat is allerminst het geval, aldus Van der Zwan die op verzoek van Main Capital CEO van de onderneming is geworden; hij was al lid van de raad van commissarissen. “Het is geen krampachtige doelstelling die wij onszelf opleggen, en als we die 30 procent niet halen is dat geen ramp. Maar waarom zou het niet kunnen? Zeker nu we het platform van Credit Tools met z’n vele integratiemogelijkheden als basis hebben, lijkt een hoge groeiverwachting gefundeerd: hoe opener, hoe aantrekkelijker software is voor allerlei afnemers en hoe groter de markt wordt, zou je kunnen zeggen.”

Onguard verwacht vooral verder binnen Europa te kunnen groeien. “Om het plastisch uit te drukken: onze belangrijkste klanten en potentiële klanten zijn grote ondernemingen op niet meer dan twee uur reizen vanaf ons hoofdkantoor, in de cirkel Moskou, Helsinki, Dublin en Rome”, aldus Van der Zwan. “Daar bevinden zich na de Verenigde Staten de rijkste en de meest ’tech savy’ landen ter wereld. Terwijl ze op het gebied van credit management toch ver achterlopen bij Nederland. Ik schat dat in Engeland 80 procent van de grootste ondernemingen nog geen professionele oplossing gebruikt om hun debiteuren te beheren. Heel primitief. Maar ook fantastisch voor ons!”

Bert van der Zwan, CEO Onguard en Pim van der Hagen, COO Onguard

Bron: creditexpo.be