Het Prijzenobservatorium stelt zijn verslag van het eerste kwartaal 2017 voor.

De totale inflatie in België is fors toegenomen, voornamelijk door de inflatieversnelling voor energie. De totale inflatie in onze belangrijkste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) is ook toegenomen, maar bleef op een lager niveau dan in België.

In het eerste kwartaal 2017 is de totale inflatie in België sterk gestegen en bedroeg gemiddeld 3 % (tegenover 2 % in het voorgaande kwartaal). “Deze forse toename van de inflatie wordt voornamelijk verklaard door de sterke prijsstijging voor energie, zowel voor brandstoffen voor wegvervoer en huisbrandolie als voor elektriciteit. De inflatie voor aardgas was meer gematigd”, verklaart Peter Van Herreweghe, adviseur-generaal bij het Prijzenobservatorium.

De totale inflatie in onze belangrijkste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) is ook toegenomen in het eerste kwartaal 2017 (1,7 % tegenover 0,8 % in het vorige kwartaal), maar blijft dus lager dan die van België. “Het inflatieverschil in het nadeel van België werd zelfs groter en is voornamelijk het gevolg van een hogere inflatie voor energie in België. Het afgelopen kwartaal bleef de onderliggende inflatie in de buurlanden daarentegen stabiel, maar vertraagde in België”, verduidelijkt Peter Van Herreweghe.

Bron: FOD