De Oostenrijkers hebben de beste financiële kennis, blijkt uit een studie van Allianz. België staat middenin het peloton, op de vijfde plaats.

Financiële basiskennis en risico-inschatting

De digitale transformatie die de financiële dienstverlening momenteel ondergaat, geeft consumenten steeds meer controle over hun financiële beslissingen. Met nieuwe technologie hebben zij toegang tot grote hoeveelheden informatie over financiële producten en kunnen zij eenvoudig verschillende aanbieders vergelijken. Maar de grote hoeveelheid producten om uit te kiezen kan volgens verzekeraar Allianz ook afschrikkend werken.

Om in kaart te brengen in hoeverre mensen bekend zijn met financiële concepten en in hoeverre zij inzien welke risico’s aan deze producten verbonden zijn heeft Allianz onlangs een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder 1.000 Europese consumenten uit 10 landen: de respondenten waren afkomstig uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Daarbij werden vragen gesteld over financiële basiskennis (over zaken als rente en inflatie), maar ook naar het inschattingsvermogen van de consumenten over financiële risico’s bij beleggingen (spreiding, waardeontwikkeling en rendement). Voor het onderzoek werkte Allianz samen met Professor Annamaria Lusardi, een gevestigde waarde op vlak van financiële geletterdheid.

Lusardi over de toegevoegde waarde van het onderzoek: “Financiële geletterdheid is een cruciale vaardigheid om succesvol te zijn in het huidige veranderende economische landschap. Dit is vooral in Europese landen het geval, aangezien zij momenteel kampen met een lage rentestand en nieuwe financiële en pensioenproducten.”

De beste van de klas

Oostenrijk scoort het beste in de bevraging, gevolgd door Duitsland, Zwitserland en Nederland. België neemt de vijfde plaats in. De slechtste scores zijn voor de inwoners van Frankrijk, Portugal en Italië.

In Oostenrijk wist 20 procent op alle vragen een juist antwoord te geven. Bij de Belgen slaagde 11 procent er in om geen fouten te maken. Bij de Fransen lukt dat bij amper 7 procent.

Vrouwen hinken nog achterop wat betreft risico-inschatting

Uit de Allianz-enquête blijkt dat de genderkloof veel hoger in het geval van risico-gerelateerde vragen dan in het geval van vragen over financiële basiskennis. In zowat alle landen is het gemiddeld aantal juiste antwoorden van mannen 14% hoger dan die van vrouwen voor vragen over financiële basiskennis, terwijl het 31% hoger is voor risico-gerelateerde vragen. Als het gaat om risico-gerelateerde vragen, is België het land met de grootste genderkloof, gevolgd door Duitsland.

Oud weet meer

Nog een resultaat van de enquête door Allianz: de financiële kennis neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Zo beantwoorden 50-plussers financiële vraagstukken beter dan min 35-jarigen. Die trend geldt voor alle onderzochte landen.

Bron: Febelfin.be