Gedurende de maand mei 2015 gingen in België in totaal 796 bedrijven failliet. 

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in mei bedraagt 1.466; 802 voltijdse werknemers, 419 deeltijdse werknemers en 245 loontrekkende werkgevers verloren hun job.  Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5506, een daling van 3,6% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 12,0%, in de bouwnijverheid was er een daling met 0,7%; in de handel was er een daling met 4,4% en in de horeca waren er 5,1% minder faillissementen.

Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 2,7%. Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 5,9% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 13,7% en Brussel kent een stijging van 19,5%.

Bekijk hier de faillissementen met dynamische tabellen

Bron: statbel.fgov.be