Het aantal kredietaanvragen bleef in mei 2018 omzeggens stabiel (-0,2%) ten opzichte van mei 2017. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag ongeveer 3,5% hoger.  In mei 2018 daalde het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 6,5%. In bedrag is ongeveer 5,5% minder krediet verleend dan in mei 2017.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

 

In mei 2018 bleef het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet omzeggens stabiel (-0,2%) in vergelijking met mei 2017. In bedrag was er een stijging met ongeveer 3,5% ten opzichte van vorig jaar.

De (soms lichte) stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op vlak van de kredieten voor de aankoop van een woning (+0,16%) en de aankoop met renovatie (+8%), maar vooral ook het aantal externe herfinancieringen (+13%). Er waren minder kredietaanvragen voor de bouw van een woning (-2,6%), voor de verbouwing van een woning (-3%), voor en de hypothecaire kredieten voor andere doeleinden (-22%).

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2018 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer 6,5% lager dan in mei 2017.2 Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens, met ongeveer 5,5%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op omzeggens alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-6,8%), voor de bouw van een woning (-1%), voor de verbouwing van een woning (-6%), voor de aankoop met verbouwing (-2%) en voor externe herfinancieringen (-24%).

Bron: Febelfin.be