Het aantal kredietaanvragen steeg in juli 2018 met bijna 8% ten opzichte van juli 2018. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag 11,7% hoger. In juli 2018 steeg het aantal verstrekte kredieten met bijna 19%. In bedrag is ongeveer 22,5% meer krediet verleend dan in juli 2017.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In juli 2018 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 8% in vergelijking met juli 2017. In bedrag was er een stijging met 11,7% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op bijna alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (+8,5%), voor de aankoop met renovatie (+1,9%), voor de verbouwing van een woning (+2,8%), voor andere doeleinden (+18,5%), maar vooral ook het aantal externe herfinancieringen (+17,5%). Er waren enkel minder kredietaanvragen voor de bouw van een woning (-1,4%).

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In juli 2018 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten bijna 19% hoger dan in juli 2017. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg eveneens, met ongeveer 22,5%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+19,5%), voor de bouw van een woning (+29,5%), voor de verbouwing van een woning (+13,5%), voor de aankoop met verbouwing (+31%) en voor externe herfinancieringen (+15,5%).

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.

1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Bron: Febelfin