e-ssnut is de samenwerking tussen Essenzia Advocaten en Equalis Gerechtsdeurwaarders.

Het staat niet alleen voor een eigen technisch platform dat gedeeld wordt om dossiers te beheren, het duidt vooral op de verregaande integratie qua communicatie en dossierkennis tussen beiden.

Schuldinvordering gaat immers niet alleen over cijfers en dossiers, maar vooral over mensen.

e-ssnut focust in eerste instantie op inning van bancaire vorderingen.

Bedrijfsnaam E-ssnut
Adres P/a Essenzia, Noorderlaan 98
Postcode 2030
Plaats Antwerpen
Land België
Internet www.essnut.com