DirectPay is sinds 2014 actief in België voor haar klanten die vorderingen hebben uitstaan op Belgische debiteuren.  Door de aanhoudende groei en om de dienstverlening nog beter invulling te geven opent DirectPay in 2018 een kantoor in België. DirectPay België biedt flexibele en vooruitstrevende oplossingen voor complexe debiteurenportefeuilles. Steunend op de solide financiële positie van de Nederlandse moeder, beheren (en kopen) wij achterstandsportefeuilles en regisseren wij hiervoor een waardig inningstraject. Evenals in Nederland is ook in België de missie DirectPay veel breder. Alle aspecten van het credit management, van order to cash, komen aan bod.

Wij bieden flexibele financiële oplossingen voor elke portefeuille. Wij kennen in principe geen beperkingen in sectoren, omvang of bewerkelijkheid. Omdat wij de kwaliteit van onze dienstverlening garanderen stellen we wel eisen aan de onderliggende documentatie. Elke vordering dient op correcte wijze te kunnen worden aangetoond.

DirectPay beheert en koopt niet enkel achterstandsportefeuilles. Ook performing portefeuilles of niet-vervallen facturen kunnen worden gekocht. Neem contact met ons op voor een advies over beheer of koop. Wij geven u graag een op maat uitgewerkte factoringformule.

Met onze grondige kennis van zowel de minnelijke als de gerechtelijke inningsprocessen en het debiteurengedrag in België zijn wij goed geplaatst om het incassoproces te regisseren. DirectPay vormt een schakel tussen institutionele schuldeisers enerzijds en de betere gerechtsdeurwaarders en onafhankelijke incassobureaus waarmee wij werken anderzijds. Zo verzorgen wij maatwerk voor elke portefeuille die we behandelen. Wij schakelen enkel die partijen in die het meeste ervaring hebben met uw type vordering. Zij kennen als geen ander de gevoeligheden van uw activiteit en uw klanten, waardoor u dus gerust kunt zijn dat vorderingen behandeld worden zoals u dat verlangt. Op deze manier benaderen wij elke portefeuille op een maatschappelijk verantwoorde wijze en loopt u geen reputatierisico’s.

Bedrijfsnaam DirectPay België
Adres Uitbreidingstraat 66
Postcode 2600
Plaats Antwerpen (Berchem)
Land Belgie
Telefoon +32 476 50 81 93
Internet https://directpay.be