De WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De WSNP bestaat sinds
1 december 1998 en is bestemd voor mensen die schulden hebben waar ze zelfstandig niet meer uitkomen. De rechter beslist aan de hand van een aantal criteria of iemand wordt toegelaten tot de WSNP.

Indien de rechter positief beslist, wordt een bewindvoerder aangesteld.
De bewindvoerder heeft als taak te regelen dat de schulden zo veel mogelijk worden vereffend. De bewindvoerder bepaalt welk bedrag de schuldenaar moet aflossen en stelt een saneringsplan op waar de schuldenaar zich aan moet houden.

Als de schuldenaar zich hier drie jaar aan heeft gehouden wordt door de rechtbank een “schone lei” verleend. Men is dan schuldenvrij.