De vlottende activa worden op de debetzijde van de balans aangetroffen. De vlottende activa zijn niet bestemd om duurzaam de bedrijfsuitoefening te dienen; zij worden in het algemeen binnen één jaar verkocht, omgezet of geïnd. Conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) is er sprake van vlottende activa wanneer er aan één of meer van onderstaande criteria wordt voldaan:

* het is de verwachting dat de activapost zal worden verkocht (voorraden gereed product), verbruikt (voorraden hulpstof en grondstof), gebruikt (onderhanden werk) of gerealiseerd (onderhanden werk en vorderingen) binnen de normale productiecyclus van de onderneming,
*de activapost wordt primair gehouden voor de verkoop en deze verkoop zal naar verwachting binnen één jaar plaats vinden,
* de activapost bestaat uit liquide middelen of een equivalent daarvan en is bovendien niet beperkt in zijn aanwendbaarheid

De vlottende activa worden conform de wet (art. 364 lid 3 BW B2) onderverdeeld naar de vier categorieën: voorraden, vorderingen inclusief overlopende activa, effecten en liquide middelen. De overlopende activa kunnen eventueel separaat van de vorderingen worden vermeld op de balans.