Smurfen is een specifieke variant op de eerste vorm van wanbetaling; ‘te laat betalen’. Smurfen duidt op de situatie waarin de debiteur telkens één of enkele dagen later gaat betalen. Hiermee wordt het aantal dagen dat een factuur open staat met kleine (smurf) stapjes in de tijd verlengd.

Debiteuren die dit gedrag vertonen zoeken hiermee het moment op wanneer de schuldeiser daadwerkelijk gaat aanmanen mét heffing van boeterente. Zodra dit aanmaningsmoment bekend is zullen de toekomstige betalingen voortaan net vóór dit moment gaan plaats vinden.

Hiermee kan de krediettermijn op structurele wijze met een vaststaande periode worden verlengd. Smurfen door debiteuren kan worden voorkomen door consequent opvolging te geven aan openstaande facturen vanaf de eerste dag dat deze achterstallig worden.