Risk Based Pricing is een methode om klanten met een hoog risicoprofiel te kunnen accepteren middels een risico-opslag. Het resultaat is dat klanten met een beperkt risico een lager tarief krijgen (geoffreerd) en dan risicovolle(re) klanten/prospects.