Rentevoet waartegen kredietinstellingen te allen tijde overnight tegen onderpand van waardepapieren en op eigen initiatief kunnen lenen bij DNB. Normaliter ligt de marginale beleningsrente 100 basispunten boven de refirente, sinds het uitbreken van de kredietcrisis in oktober 2008 ligt dit renteverschil echter afwisselend op 100, 75 of 50 basispunten. De marginale beleningsrente geeft de bovengrens van de korte geldmarktrente weer.