De cijfermatige weergave van een voor een onderneming belangrijke grootheid. Kerncijfers kunnen luiden in absolute en relatieve cijfers. Absolute cijfers zijn kwantitatieve en financiële grootheden. Relatieve cijfers zijn verhoudingsgetallen en nemen veelal de vorm aan van een percentage.