De kapitaalmarkt is een abstracte markt waar vraag en aanbod naar vermogenstitels met een (resterende) looptijd van meer dan twee jaar plaats vinden. De kapitaalmarkt heeft als functie om langdurige of permanente liquiditeitsoverschotten en tekorten onderling af te stemmen. De kapitaalmarkt is net als de geldmarkt een deelmarkt van de vermogensmarkt.