De distributeur, soms ook wel aangeduid als distributeur/importeur, is een ondernemer die goederen voor eigen rekening en risico koopt van een exporteur of fabrikant in het buitenland, en deze in eigen naam en voor eigen rekening doorverkoopt in zijn eigen land.