Technisch middel om digitale waarborgen te creëren. Van een fysieke identiteit wordt een digitale identiteit gemaakt. Deze digitale identiteit staat op een certificaat. Met dit certificaat wordt de nu digitale identiteit aan berichten, documenten, verbindingen en datastructureren toegevoegd. In het kader van elektronisch factureren zorgt onder meer een digitale handtekening voor de fiscale waarborgen van authenticiteit (van de herkomst) en integriteit (van de inhoud). Het zorgt bovendien voor handelsrechtelijk bewijs bijvoorbeeld ten behoeve van incassozaken.