Term voor economische crisis. Een depressie is een verhevigde vorm van recessie en wordt gekenmerkt door een negatieve groei (krimp) van de belangrijkste macro-economische kerncijfers (algemene definitie). Het moment waarop recessie omslaat in depressie is niet duidelijk aan te geven. De operationele definitie van een depressie luidt: de conjunctuurfase die wordt gekenmerkt door een daling van het geheel aan economische activiteiten, afgemeten aan een langdurige (> 1 jaar) volumedaling van het BBP.