Rentevoet waartegen kredietinstellingen te allen tijde overnight deposito’s kunnen plaatsen bij DNB. De depositorente wordt betaald door de centrale bank aan de erkende algemene bank die overnight deposito`s plaatst. De depositofaciliteit is de mogelijkheid die de centrale bank (DNB) biedt aan de erkende algemene banken om overtollig kasgeld bij haar te stallen.

De depositorente ligt altijd lager dan de refirente (refinancing rate). Normaliter ligt de depositorente 100 basispunten onder de refirente, sinds het uitbreken van de kredietcrisis in oktober 2008 ligt dit renteverschil echter afwisselend op 100, 75 of 50 basispunten. De depositorente geeft de ondergrens van de korte geldmarktrente weer.