Persoon, in Nederland altijd een advocaat, benoemd door de rechtbank met als taak in het belang van schuldeisers de boedel uit een faillissement van een rechtspersoon of natuurlijk persoon te liquideren binnen de mogelijkheden van de wet.