Een beslaglegging nog voordat er een vonnis is uitgesproken door de rechter.
De bedoeling hiervan is zekerheid te krijgen dat er daadwerkelijk iets te halen valt bij de wederpartij. Een schuldeiser kan hiervoor via een advocaat bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank een verzoek indienen. In dit verzoekschrift dient de vordering te worden omschreven waarvoor het beslag wordt gelegd en het goed waarop beslag wordt gelegd. Dit wordt vaak gehonoreerd zonder dat de schuldenaar wordt gehoord.