Vergoeding van kosten die verband houden met het werk dat wordt verricht om een vordering te incasseren vóórdat er een gerechtelijke procedure aan te pas komt. De hoogte van deze kosten zijn voor wat betreft consumentenvorderingen geregeld in de Wet Incassokosten (WIK).