Het woord werkkapitaal is een containerbegrip voor de woorden bruto werkkapitaal en netto werkkapitaal. Daarnaast wordt met het woord werkkapitaal soms abusievelijk gedoeld op de begrippen bedrijfskapitaal en/of werkzaam vermogen. Omwille van de vaagheid van het paraplubegrip is het raadzaam om bij werkkapitaalanalyses en beheer steeds aan te geven of het om het bruto of netto werkkapitaal gaat.