Bruto Binnenlands Product. De som van alle toegevoegde waarden die in één jaar tot de productie van goederen en diensten in een land kan worden gerekend. Het BBP wordt als maatstaf gebruikt bij het vergelijken van de omvang van de economie van een land met die van andere landen. Het BBP wordt in Nederland gemeten door het CBS en in Europa door Eurostat.