Richtlijnen die zijn vastgesteld voor het bepalen van de minimale solvabiliteitseisen van banken. De belangrijkste verandering in deze richtlijnen is een nieuwe systematiek voor de weging van de risico’s die banken lopen bij de kredietverlening aan zowel particuliere als zakelijke cliënten. Het doel van Basel II is het bevorderen van de financiële gezondheid van de financiële sector.