Wat zijn de belangrijkste risico’s die de solide groei en wereldhandel in 2020 zullen bedreigen? Kredietverzekeraar Atradius identificeert vijf economische gevaren voor het komende jaar in zijn nieuwste Economic Outlook. “De eerste en belangrijkste uitdaging voor de wereldwijde economie is de intrede van nieuwe fronten in de handelsoorlog, zoals bijvoorbeeld de dreiging van een nieuw Amerikaans handelsfront met de Europese Unie, Mexico en Aziatische landen. Maar ook politieke onzekerheden, bedreigingen van de olieprijs en twijfels over de Chinese groei zullen hun impact in 2020 niet missen”, zegt Christophe Cherry van Atradius.

Amerikaanse handelsoorlogen

Het eerste en grootste risico is terug te vinden in de handelsfronten die zich opbouwen rond Amerika. De bestaande handelsoorlogen hebben een niet te missen impact gehad op de wereldwijde economie en ook de creatie van nieuwe handelsfronten zouden volgens de cijfers van kredietverzekeraar Atradius een niet te missen impact hebben op de wereldwijde economie.

“Ondanks dat Amerikaans president Trump geen nieuwe taksen heeft aangekondigd na het sectie 232-onderzoek met als deadline halverwege november, is het gevaar volgens vele kenners niet geweken. Als de Amerikaanse administratie beslist om taksen te heffen op geïmporteerde auto’s en auto-onderdelen, dreigt Amerika een nieuw handelsfront te openen tegen de Europese Unie, Mexico en Aziatische landen”, vreest Christophe Cherry. “Daarnaast is ook de digitaks, waarbij Frankrijk als eerste Europese land belasting invoert op grote techbedrijven als Google, Amazon en Facebook, in het verkeerde keelgat geschoten bij President Trump. Als uit zijn onderzoek hiernaar blijkt dat Amerikaanse bedrijven buitensporig benadeeld worden, is de kans dan ook groot dat er nieuwe importheffingen doorgevoerd zullen worden op Europa of Frankrijk.”

Europese politieke onzekerheid

De toenemende politieke onzekerheid, die het investeringsgedrag van bedrijven en huishoudens volledig beïnvloedt, vormt het tweede grote risico voor de economische groei in 2020. De Brexit houdt Europa al sinds 2016 in zijn greep. En ook de institutionele crisis in Italië zorgt voor een toegenomen onzekerheid bij de burgers. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat de evolutie van het Europese economische beleid steeds moeilijker te voorspellen is.

Twijfels over de groei van het Chinese BBP

“De handelsoorlog heeft China op een slecht moment getroffen”, merkt Christophe Cherry, Managing Director België en Luxemburg van Atradius op. “Het Aziatische land heeft te maken met een hoge schuldenlast van de staatsbedrijven en de lokale overheden. Daarnaast zit China ook in een gecontroleerde slowdown waarbij het land zich ontwikkelt in de richting van een economie die gebaseerd is op meer consumptie en minder investeringen. De handelsoorlog heeft nu echter het risico vergroot op een oncontroleerbare vertraging van de BBP-groei die, wanneer hij aan de controle van de Chinese autoriteiten ontsnapt, zijn rechtstreekse invloed zal hebben op de wereldeconomie.”

Arabische olie-risico’s

De mogelijke stijging van de olieprijs sluit deze lijst van grote risico’s af. Op dit moment zijn de reserves hoger dan verwacht, wat bescherming biedt tegen prijsschommelingen. Dat bleek ook uit het snelle herstel van de olieproductie na de aanvallen op de Saoedische faciliteiten van afgelopen zomer.

“De aanval heeft echter ook duidelijk gemaakt dat er geopolitieke risico’s verbonden zijn aan de regio van het Midden-Oosten. Een escalatie van de spanningen in de regio zou kunnen leiden tot een opleving van de prijs van ruwe olie die, indien deze zou aanhouden, de groei van het mondiale BBP zou verminderen”, ziet Christophe Cherry, Managing Director België en Luxemburg van Atradius.

Amerikaanse monetair beleid

Een andere bron van groeirisico’s is het effect van een verkeerde strategie van de Federal Reserve. Waar de hoofdtaak van de Federal Reserve is om een monetair beleid te voeren dat gunstig is voor de ontwikkeling van het potentieel van Amerika met een lage werkloosheid en inflatie, bleek in december 2018 al dat elke beslissing van de Federal Reserve een sterke mondiale voetafdruk heeft, met wereldwijde financiële turbulentie tot gevolg.

“Ook de Europese Centrale Bank (ECB), die binnen Europa een gelijkaardige functie heeft als de Federal Reserve in Amerika, greep afgelopen najaar nog in op de Europese economie door de rentevoet nog verder te verlagen onder 0.”

Bron: Atradius.be