We leven economisch en maatschappelijk gezien in bijzondere tijden. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en heeft grote impact op alle sectoren. Toch heeft elke crisis zijn eigen dynamiek. We kunnen ons allemaal nog de kredietcrisis herinneren die werd ingeluid door het faillissement van Lehman Brothers in 2008. Ook toen was er veel onrust en onzekerheid. De economie draaide, zij het zwaar gehavend, op een laag pitje door. Op dit moment hebben we te maken met een acute crisis getriggerd door een nieuw virus met wereldwijd ongekend grote verstoringen in supply chains tot gevolg. Het volledig op slot doen van landen, is een zeer ingrijpende maatregel die we nog nooit eerder hebben gezien. Een dergelijke situatie roept existentiële vragen op:

  • Hoelang zal deze situatie voortduren?
  • Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?
  • Wat is de impact van deze acute crisis op het betalingsgedrag van uw klanten?
  • Welke maatregelen kunnen worden genomen om de economische schade zoveel mogelijk te beperken?

Credit Management in crisistijd

Credit Management als vakgebied bevindt zich in dat opzicht in een ‘bevoorrechte’ positie. Maar weinig beroepsgroepen zullen zo direct met de financiële gevolgen van deze crisis te maken krijgen als professionals binnen het creditmanagement. Men zegt wel dat bij mooi weer iedereen kan zeilen, maar met een fikse storm wordt het een stuk lastiger. Deze vergelijking gaat zeker ook op voor professionals binnen het creditmanagement. In stormachtige tijden moet je als Credit Manager alle zeilen bijzetten. Het geld moet immers, hoe moeilijk de situatie ook is, binnen blijven komen. Ook zullen de bakens moeten worden verzet als het gaat om het inschatten van het kredietrisico en de kredietwaardigheid van klanten. Tegelijk kan de Credit Manager de gelegenheid benutten om processen nog verder te stroomlijnen en te digitaliseren. Kortom, in deze onstuimige tijd wordt er veel gevraagd en verwacht van de Credit Manager en zijn team. Uiteraard volgen wij de allerlaatste ontwikkelingen op de voet.

Credit Expo Nederland 2020 op donderdag 5 november in Nieuwegein

Ondanks de grote onzekerheid hebben wij er vertrouwen in dat Credit Expo Nederland 2020 op donderdag 5 november aanstaande doorgaat. We verwachten een mooi event te organiseren, waar naar verwachting duizend Credit Managers samen komen om actuele ervaringen en kennis met betrekking tot het vakgebied te delen.

Credit Expo biedt een compleet overzicht van de markt voor Credit Management en daaraan gerelateerde producten en diensten. U krijgt inzicht in alle mogelijke oplossingen om kredietrisico’s te minimaliseren en uw inkomende cashflow te versnellen zonder klantrelaties onnodig onder druk te zetten. Wilt u op donderdag 5 november 2020 aanwezig zijn bij dit unieke event? Schrijf u dan hier alvast gratis in.

Het projectteam van Credit Expo wenst u heel veel sterkte de komende tijd en we hopen u graag op donderdag 5 november ‘ouderwets’ de hand te mogen schudden.

Bron: Creditexpo.nl