• Euler Hermes heeft meer dan 1.000 CFO’s in Europa vóór en tijdens de Covid-19-crisis bevraagd
  • 30% zegt dat de bescherming van het werkkapitaal nu de hoogste prioriteit heeft
  • Wanbetaling is de meest urgente zorg van CFO’s, 65% heeft dit jaar al te maken gehad met betalingsachterstanden
  • 21% wil in nieuwe technologieën investeren, maar alleen op voorwaarde dat het bedrijf voldoende beschermd is tegen risico’s zoals cyberaanvallen en online fraude

Een nieuw onderzoek van Euler Hermes, wereldmarktleider in kredietverzekeringen, neemt de prioriteiten voor 2020 van Europese CFO’s onder de loep en in welke mate deze beïnvloed werden door de Covid-19-crisis. Het onderzoek werd vóór en tijdens de Covid-19-crisis uitgevoerd, en meer dan 1.000 CFO’s in heel Europa namen deel. Daaruit blijkt dat de financiële directeurs begin 2020 voorzichtig optimistisch waren, maar dat de pandemie hun bezorgdheid heeft doen toenemen, vooral met betrekking tot wanbetaling. Nieuwe technologieën blijven een prioriteit voor de CFO’s, maar niet zonder hun onderneming tegen de risico’s te beschermen.

Covid-19 heeft verwachtingen van CFO’s doen veranderen

Begin 2020 verwachtten CFO’s betere financiële prestaties ondanks een groter politiek risico in de wereld, het toenemende protectionisme en de klimaatverandering. De twee meest aangehaalde redenen voor dit optimisme begin dit jaar waren groeiende verkoopcijfers en winstgevendheid, gedreven door de verbeterde macro-economische situatie in Europa en het gebruik van nieuwe technologieën. Sinds de pandemie is dit gevoel van optimisme aanzienlijk afgenomen: het percentage van degenen die zeggen “vertrouwen” te hebben is gedaald van 50 naar 36%; het aantal CFO’s dat aangeeft “bezorgd” te zijn, is bijna verdubbeld van 19 naar 32%. Het aantal CFO’s dat zegt “bang” te zijn, is meer dan verdubbeld van 9 naar 23%.

Bescherming van werkkapitaal heeft nu hoogste prioriteit

Voorafgaand aan de pandemie hadden investeringen in nieuwe technologie de hoogste prioriteit. Sindsdien is de manier waarop CFO’s hun prioriteiten zien, veranderd. Zorgen over de cashflow en het werkkapitaal van hun bedrijf domineren. Het aandeel van de CFO’s die korte termijn-schulden, de dagelijkse bedrijfskosten en het voorraadbeheer als hun grootste zorg beschouwen, is gestegen van 17 tot 30%. De bescherming van het werkkapitaal is nu voor één op de drie CFO’s de hoogste prioriteit.

Ondanks een mogelijke tijdelijke vertraging bij investeringen op korte termijn in nieuwe activa blijft technologie hoog op de prioriteitenlijst van de CFO’s staan (21% vergeleken met 22% vóór de Covid-crisis19). De noodzaak om nieuwe technologieën beter te begrijpen, is een kerncompetentie van een CFO voor 49% van ondervraagde financiële leiders. Slechts drie vaardigheden zijn volgens hen nog belangrijker: financiële planning (67%), strategische besluitvorming (56%) en het ontwikkelen van een businessplan (53%).

Wanbetaling is meest dringende zorg voor CFO’s

Al vóór de uitbraak van Covid-19 waren de risico’s in verband met wanbetaling en de kredietwaardigheid van klanten grote zorgen voor CFO’s. Respectievelijk 47% en 32% van hen werd vorig jaar daarmee geconfronteerd. Sinds de crisis is de situatie nog verder verslechterd: 65% van de ondervraagde bedrijven zei de afgelopen twee maanden te maken te hebben gehad met betalingsachterstanden.

Daarnaast zegt slechts één op de drie bedrijven “klaar” te zijn voor betalingsincidenten (31%) en een mogelijk faillissement van een klant (35%). Volgens een recente studie van Euler Hermes zal het aantal faillissementen wereldwijd tegen 2021 met 35% toenemen.
De verwachte stijging van het aantal faillissementen in België is +26%.

Goed voorbereide bedrijven zullen sterker uit deze crisis tevoorschijn komen
Ten slot blijkt uit interviews die in het kader van het CFO-onderzoek van Euler Hermes zijn gehouden, dat de CFO’s verwachten dat de huidige crisis kan leiden tot een polarisatie van de zakenwereld. Bedrijven die vooroplopen in de technologie, zich snel kunnen aanpassen en over goede risicobeheerstrategieën beschikken, zullen sterker uit de Covid-19-crisis tevoorschijn komen.

Ontdek hier de volledige studie.

Bron: Euler Hermes