De indicator van het consumentenvertrouwen is in juli gedaald, voornamelijk door een verslechtering van de macro-economische componenten.

Zo zijn de vooruitzichten betreffende de algemene economische situatie in België fors versomberd, waardoor de verbeteringen van de laatste drie maanden tenietgedaan worden. In mindere mate is ook de vrees voor een stijging van de werkloosheid opgeflakkerd.

Gevraagd naar hun persoonlijke situatie, hebben de gezinnen eveneens hun spaarvooruitzichten enigszins neerwaarts herzien. Hun verwachtingen betreffende hun financiële situatie hebben ze daarentegen niet gewijzigd, zoals dat het geval is sinds drie maanden.

Bron: De Nationale Bank: www.nbb.be