Europees onderzoek van Intrum in 29 landen toont aan dat Belgische Staat bij slechtste landen hoort qua betaling openstaande facturen van leveranciers uit eigen land:

  • “Jobs, jobs, jobs” slogan begint bij “leading by example”: een overheid die de eigen facturen niet betaalt, blokkeert investering in personeel en groei
  • Bedrijven komen door de laattijdige betalingen van overheden in cashflow problemen en kunnen zelf hun leveranciers ook niet betalen
  • Bestaande European Late Payment Directive (ELPD, 2011) is onbekend bij overheid en bedrijven

Belgische overheid in top 5 slechtste Europese betalers

Het jaarlijkse European Payment Report van Intrum levert in 2017 opnieuw een schat aan informatie op aan gegevens hoe bedrijven en organisaties omgaan met het betalen van facturen in 29 Europese landen. Deze studie vindt jaarlijks plaats en verzamelde dit jaar (tussen februari en april 2017) heel wat informatie bij een recordaantal van in totaal 10.468 respondenten, van wie 669 Belgische bedrijven.

Daaruit blijkt dat België zeer slecht scoort als het gaat om het betalen als overheid aan de eigen industrie. Samen met Griekenland, Italië, Portugal en Spanje vormen ze de top 5 van landen die het langst wachten met het betalen van bedrijven die voor hen werken.

Gevolg? Belgische bedrijven kunnen zelf hun eigen verplichtingen moeilijker nakomen (Belastingen, RSZ, BTW en accijnzen, enz.…) en verliezen een competitief voordeel in vergelijking met hun Europese collega’s. Het cascade effect zorgt ervoor dat bedrijven pas later betalen, uitstel vragen en van hun klanten ook langere betalingstermijnen moeten aanvaarden.

Bedrijven vragen hulp en strengere regels

Belgische bedrijven zijn bij de braafste in Europa als het gaat om het opvolgen van onbetaalde facturen. Die schroom om zich te laten gelden, leidt tot b.v. het vrij gelaten aanvaarden van langere betalingstermijnen (67%), of het bijna nooit inschakelen van een derde partij om hen te helpen bij onbetaalde facturen (53%). Dat is één van de hoogste scores in Europa. Wie een bedrijf heeft of er één wil opstarten moet heel veel moed en doorzettingsvermogen hebben.

En de overheid speelt daarbij een opmerkelijke rol van rem op de groei. Het European Payment Report toont aan dat Belgische bedrijven veel meer dan andere, willen dat de overheid een beter kader schept om het ondernemen te stimuleren en aantrekkelijk te maken. Maar dan moet de overheid zelf het goede voorbeeld geven en niet zelf een slechte betaler zijn (zie hoger).

Qua belastingdruk (56%), wetten en regelgeving (41%) en de algemene attitude tov bedrijven en ondernemen (35%) scoort de overheid immers ook zeer matig en geven 669 bedrijven aan dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Eén derde van de Belgische bedrijven (36%) die deelnamen aan de studie willen een nieuwe wetgeving en 17% roept op tot een eigen actieplan. Ongeveer 2/3 van die bedrijven (60%) zoekt steun over de bestaande nationale regels rond onbetaalde facturen.

Guy Colpaert, CEO van Intrum N.V. (België): “Ik zie in deze resultaten vooral dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat over het terugdringen van het aantal onbetaalde facturen. Iedereen heeft het moeilijk maar de overheid zou toch een inspanning moeten leveren om de eigen bedrijven te ondersteunen. Dat zou meer middelen en zuurstof genereren aan onze economie, het vertrouwen herstellen en dus ook jobs opleveren. We moeten dringend ook werk maken van de betaalmoraal. Facturen moeten betaald kunnen worden binnen de bestaande betalingstermijnen. Zo eenvoudig kan het zijn. Laat ons daar samen met alle betrokken partijen werk van maken.”

Bron: Intrum.be