Kredietverzekeraar Atradius verwacht gedeeltelijk economisch herstel áls vaccinatiestrategie geen vertraging oploopt

Waar de wereldwijde economie zich het komende jaar volledig zal herstellen, zal het herstel in België wellicht minder vlot gaan dan in het buitenland. Zo blijkt uit de nieuwste Economic Outlook van kredietverzekeraar Atradius. Al plaatsen de experten van Atradius ook een kantlijn bij hun prognoses: snelle vaccinaties en permanente versoepelingen zullen cruciaal zijn voor snel economisch herstel. De kredietverzekeraar waarschuwt dan ook voor een alternatief scenario waarin de economie een tweede zware klap krijgt in de eerste helft van 2021 en het herstel pas zal ingaan tegen het einde van het jaar.

Belgische economie herstelt allicht trager dan wereldwijd

Atradius verwacht dat 2021 wereldwijd en ook in België een periode van herstel zal inluiden na de grote economische terugval in de eerste helft van 2020, die grotendeels werd veroorzaakt door de Covid-19-pandemie. Volgens Atradius zal de globale economie een herstel inluiden van 5% in 2021, na een krimp van 3.9% in 2020.

In België zal het allicht wat trager gaan. Waar het BBP in België in 2020 kromp met 7.1% verwachten de experten van Atradius opnieuw een groei van 4.1% in het BBP. Voor 2022 noteren ze nu een prognose van 5.8% groei in het BBP waardoor de Belgische economie zich op twee jaar tijd wel volledig zou herstellen. Ook in andere landen in de Eurozone en in de meeste geavanceerde economieën wordt slechts een gedeeld economisch herstel verwacht aangezien veel economieën nog relatief strikte lockdownmaatregelen opleggen.

Economische onzekerheden van afgelopen jaren van de baan

Dat er in 2021 kans is op herstel, is te danken aan het feit dat veel onzekerheden die de afgelopen jaren boven de markt hingen gedurende 2020 opgelost zijn. Door de aanstelling van de nieuwe president Joe Biden verwachten de experten een consistenter beleid van de Verenigde Staten. Ook het handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie werd langverwacht en maakt dat een harde brexit van de baan is. Hoewel de Brexit nog steeds geen min effect zal hebben op de wereldwijde handel, is dit veel kleiner dan bij een no deal. Tot slot is ook dichter bij de deur de politieke onzekerheid van de baan: na 493 dagen van onderhandelingen heeft België opnieuw een federale regering.

Christophe Cherry ligt toe: “Toch hangt er nog een heel duidelijke wolk boven de wereldwijde economie en dan in het bijzonder in Europa: de coronabesmettingen blijven stijgen en de lockdownmaatregelen blijven daardoor nog steeds heel strikt. En net om die reden zal België – net als heel wat andere landen – pas in 2022 volledig herstel zou zien in zijn BBP naar hetzelfde niveau als voor de pandemie.“

Coronacrisis en herstel gaan hand-in-hand

Ook naar de toekomst toe en in het bijzonder in 2021 zal de aanpak van de coronacrisis een bijzonder belang hebben in het herstel van de Belgische economie. Het beeld dat geschetst is volgens de specialisten van Atradius is niet deterministisch: het is het basisscenario van een aantal scenario’s. Indien de wereldeconomie in de eerste helft van 2021 nog een zware klap te verwerken krijgt, bestaat er een alternatief scenario. Het gaat hierbij om een scenario waarin de coronacrisis in de eerste helft van 2021 niet onder controle is met ernstige en langdurige lockdowns tot gevolg. Indien dit het geval is, reageren de regeringen allicht opnieuw om bedrijven en werknemers te helpen de slechte toestand in de wereld te overleven. Het BBP zal opnieuw een zware klap krijgen en de littekens aan de aanbodzijde zullen verergeren. Ook de overheidsfinanciën zullen hierdoor verder verslechteren.

Daarom plaatst Atradius ook een kantlijn bij deze prognoses: “De ontwikkeling binnen het regionale BBP was heel fluctuerend en ongelijk binnen 2020 met een sterke correlatie ten opzichte van de verspreiding van infecties en ‘public health measures’. De huidige prognose die we gemaakt hebben gaat uit van een goed tempo van vaccineren die tegen half 2021 zijn effect heeft op de opheffing van verschillende maatregelen. Als de vaccinatie trager gaat, zal ook het economisch herstel trager gaan. Daarom ontwikkelden we bij Atradius ook een alternatief scenario. In dit scenario treedt het herstel wel op, maar wordt het ten opzichte van het basisscenario zes maanden uitgesteld. Het herstel zal in dat scenario dus pas starten in de tweede helft van 2021 en impliceert een hoger niveau van insolventies en werkloosheid in de wereldeconomie.”, aldus Christophe Cherry.

Bron: Atradius