De Boston Consulting Group heeft een nieuwe studie uit onder de titel ‘The New Freelancers: Tapping Talent in the Gig Economy’. Op basis van enquêtes bij meer dan 11.000 werknemers en gesprekken met bedrijfsleiders en managers werpt de studie een totaal nieuw licht op een aantal wijdverspreide opvattingen over de wereldwijde “Gig Economy”, een term die onder meer freelancewerk en jobs aangeboden via Uber, Deliveroo of Listminut omvat. Ook evalueert de studie de potentiële bedreiging die de groei van dit soort tewerkstelling zou betekenen voor de werkzekerheid en arbeidsrechten van de betrokken werknemers. Uit de studie blijkt dat er heel wat misverstanden bestaan. Nochtans bieden de Gig Economy en de vaak bekritiseerde verspreiding van digitale platformen voor het delen van werk, zoals Uber, Deliveroo en Listminut, belangrijke kansen voor zowel de werknemers als de ondernemingen.

“Ons onderzoek toont duidelijk aan dat freelancing en werken via deelplatformen zowel de werknemers als de ondernemingen interessante kansen kan bieden. Veel van de nieuwe freelancers die we bevroegen, verwelkomen de trend als een weg naar meer zelfstandigheid en flexibeler en zinvoller werk,” klinkt het bij BCG.

“Gig-werk” is lang niet altijd slechtbetaald werk voor laaggeschoolden

Een van de doelstellingen van de studie van de Boston Consulting Group was een aantal misvattingen over de Gig Economy te ontkrachten. In openbare-beleidsdebatten en in de media wordt freelancewerk vaak afgeschilderd als slechtbetaald werk voor laaggeschoolden, maar dit klopt slechts voor de helft van de taken die via digitale platformen worden uitbesteed. In de rest van de gevallen gaat het vaak om goedbetaald werk voor hoogopgeleiden zoals softwareontwikkeling en -ontwerp.

Volgens de studie zijn gig-werkers verspreid over een brede waaier van industrieën en sectoren, waaronder informatie (met inbegrip van media, telecom en data), financiën en verzekeringen.

De Gig Economy stimuleert de werkgelegenheid en de werknemers hebben er baat bij

Het aantal werknemers die verklaren hun werk te hebben verloren door de freelancetrend is gelijk aan het aantal dat op dezelfde manier nieuw werk vond. Veel respondenten in de enquête antwoordden dat de platformen een antwoord bieden op hun doelstellingen en behoeften, die verder gaan dan beloning. Ze hebben het dan bv. over zinvoller werk, meer zelfstandigheid en flexibiliteit.

De wereldwijde trend is veel kleiner dan algemeen wordt aangenomen

Het gebruik van platformen voor het delen van werk als eerste bron van inkomsten voor de werknemers is nog altijd relatief beperkt, vooral in ontwikkelde economieën, waar het om 1 tot 4% van de werknemers gaat. Een bijkomende 3 tot 10% van de werknemers in ontwikkelde economieën en meer dan 30% in sommige ontwikkelingslanden (bv. India en China) gaven aan gig-platformen te gebruiken als een aanvullende bron van inkomsten.

Gig-medewerkers als een schaarse bron van talent en expertise voor de ondernemingen

De inzet van freelance medewerkers is voor de ondernemingen een manier om zich aan te passen aan de komende transformaties van de werkplaats. 40% van de respondenten in een wereldwijde enquête van 6500 leidinggevenden verwachten dat de freelancers de komende vijf jaar een steeds groter aandeel van het totale aantal medewerkers van hun onderneming zullen gaan uitmaken.

BCG waarschuwt evenwel: “Grote ondernemingen zullen de gepaste ondersteuningssystemen en capaciteit moeten ontwikkelen om te verzekeren dat de freelancers de nodige incentives krijgen om goed te presteren.”

Bron: BCG