De Belgische banken financieren meer dan ooit de ondernemingen in ons land. In juni 2018 stond er 154,3 miljard EUR krediet aan ondernemingen uit. Het ongeëvenaarde bedrag laat zich zowel aflezen in een stijging van de kredietproductie als in een toename van de kredietaanvragen. De weigeringsgraad volgt deze positieve tendensen: nooit eerder werden er minder kredietaanvragen geweigerd. Dat blijkt uit de driemaandelijkse cijfers van de Febelfin kredietbarometer.

Uitstaand bedrag krediet aan ondernemingen bereikt piek

In het tweede trimester van 2018 steeg het uitstaande bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten (inclusief verbinteniskredieten, dat zijn bv. garantiekredieten en documentaire kredieten) tot een recordhoogte van 154,3 miljard EUR.

Ondernemers vragen meer krediet, banken volgen vraag

In het tweede trimester van 2018 hebben ondernemers meer krediet aangevraagd dan in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Zowel in aantal als in bedrag valt een toename te merken: zo hebben ondernemers 12,5% meer kredieten aangevraagd dan in het tweede trimester van 2017. Het overeenstemmende bedrag is goed voor een stijging van 2,6%.

De kredietproductie van de Belgische banken volgde een gelijkaardige stijging. In aantal werden 6,6% meer kredieten verleend, in bedrag gaat het over een toename met 7,9%.

Onderbouwde kredietdossiers maximaliseren kredietkansen

In het tweede trimester van 2018 ligt de weigeringsgraad op zijn laagste niveau ooit (in vergelijking met de tweede trimesters van andere jaartallen). Nooit eerder werden minder kredietaanvragen geweigerd.

Dit laat vermoeden dat ondernemers hun kredietdossiers goed onderbouwen. Op die manier maximaliseren zij zelf hun kansen om hun onderneming te kunnen opstarten of te laten groeien.

De sterke kredietdynamiek uit zich ook in de perceptie van ondernemers. Uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat ondernemingen zelf het gevoel hebben dat ze op weinig kredietbelemmeringen stoten en dat, bijgevolg, de opgelegde kredietvoorwaarden gunstig zijn.

De perceptie van de kredietbelemmering door de ondernemingen ligt dan ook op het laagste niveau ooit (sinds de start van de metingen in 2003): in juli 2018 beschouwden slechts 4,9% van de ondernemingen de kredietvoorwaarden als ongunstig.

Bron: NBB
Een daling betekent een verbetering in de perceptie van de kredietbelemmeringen.

Ondernemingen blijven lenen aan gunstige tarieven

De kredietgroei wordt mee ondersteund door de gunstige krediettarieven. Zo blijft nieuw bankkrediet voor een onderneming goedkoop.

De gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten bedroeg in juli 2018 1,58%.

Bron: NBB

Bron: Febelfin