De Belgische banksector is in volle verandering en dat gaat gepaard met sluitingen van bankkantoren, herstructureringen, overnames en fusies. Rekruteringsbureau Michael Page maakt een becijferde balans op van de trends inzake rekrutering in de banksector. 80% van de aanwervingen door PageGroup in de banksector gebeurt in opdracht van banken die hun zetel hebben in Brussel. Feit is dat Brussel vandaag de helft van de werknemers in de banksector vertegenwoordigt, tegenover 38% in Vlaanderen en 12% in Wallonië.

In Vlaanderen blijft de sterke aanwezigheid van private banken en van in de diamantsector gespecialiseerde investeringsbanken voor bijkomende werkgelegenheid zorgen. In 2021 rekruteerde PageGroup in het Vlaamse Gewest vooral compliance officers, commercial advisors, private bankers en portefeuillebeheerders. Het gaat om functies die verband houden met de traditionele of commerciële bankberoepen (private bankers, sales assistants) en supportfuncties (compliance, risk, IT).

Met de komst van nieuwe spelers zoals neobanken stevent de banksector evenwel af op nog meer structurele hervormingen.

Bankprofielen schaars

Het aantal compliance- en controlefuncties is de voorbije 10 jaar met 80% toegenomen in heel België. Ze vertegenwoordigen vandaag meer dan 50% van de opdrachtenportefeuille bij PageGroup Belux. De meest gerekruteerde profielen bij PageGroup waren de voorbije 10 jaar zogenaamde “supportfuncties” zoals complianceprofielen, gevolgd door marketing & communicatieprofielen en tot slot functies in krediet, audit en finance. Voor de front officefuncties hadden de meeste aanwervingen betrekking op commercial advisors, private bankers en portefeuillebeheerders.

Hoewel de nationale tendens vrij stabiel is voor dit type profielen, wordt het blijkbaar steeds moeilijker om hen te vinden. Dit kan enerzijds verklaard worden door de opleiding die toegang biedt tot de certificering als compliance officer. Die wordt als veeleisend en hoogdrempelig ervaren. Er bestaat evenmin een gespecialiseerd studietraject aan de universiteiten. Anderzijds wensen de commercial advisors, doorgaans junior profielen, niet in de kantoren te werken omdat ze hierin geen toekomst zien. Wat de marketing & communicatieprofielen betreft, worden de junior profielen meer aangetrokken door een moderne online werkgever, terwijl senior profielen de voorkeur geven aan een stabiele bank als waarborg voor veiligheid.

Lorraine le Pomellec, Senior Associate Director Banking & Financial Services bij Michael Page : “Naast de beroepen in het domein van compliance, waarvoor het aantal aanwervingen hoog blijft, zullen de meest gevraagde profielen in de toekomst profielen met een hoge technische waarde zijn. Het gaat dan zoals te verwachten om profielen in IT, marketing en digitale strategie. De aandacht van de verantwoordelijken verschuift momenteel van kostenverlaging naar een “client centric” benadering, wat onontbeerlijk is om te overleven op een extreem concurrerende Belgische markt.”

Wat zijn de vooruitzichten voor de banksector op het vlak van rekrutering ?

In het algemeen zijn neobanken in een eerste fase op zoek naar een door Febelfin gecertificeerde compliance officer met het oog op het behalen van een banklicentie in België. Vervolgens versterken ze hun human resources met zogenaamde reglementaire profielen – audit, risk en legal. Deze nieuwe spelers zullen doorgaans een commercieel team uitbouwen met junior én ervaren kandidaten om hun product/service te ontwikkelen op hun doelmarkt en zich omringen met IT-profielen om de best mogelijke digitale tools aan te bieden.

Traditionele banken zullen veeleer hun bestaande productaanbod verruimen, al dan niet online. De vraag zal verschillen naargelang het gaat om een retailbank (hypothecair krediet, professioneel of investeringskrediet) of een investeringsbank (cash management, trade finance, krediet) om marktaandeel te veroveren. Naast de reglementaire profielen zullen ze op zoek gaan naar profielen met productexpertise. Het aanbod van commerciële profielen zoals private bankers of afdelingsmanagers zal behouden blijven en de voorkeur zal uitgaan naar kandidaten die afkomstig zijn van de concurrentie en over een grondige kennis van de sector en het aangeboden product beschikken.

Bron: Creditexpo.be