Een nieuwe financiële crisis zou in de opkomende markten broeien en hard kunnen toeslaan. In zijn jaarlijkse rapport maakt de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) – de centrale bank voor centrale banken – gewag van een mogelijke crisis en groeivertraging in landen zoals China.

In het rapport van de BIB worden de risico’s belicht van een mogelijke opflakkering van inflatie, financiële stress, hoge schulden en protectionisme en hoe deze risico’s duurzame groei in de opkomende markten kunnen beïnvloeden.

Groeiremmers

De BIB voorspelt dat na een lange periode van recordlaagtes de centrale banken de rente zullen moeten optrekken om de inflatie in te perken. Een sterke stijging van de inflatie zal namelijk centrale banken noodzaken hun beleid meer dan verwacht te verscherpen, wat de economische groei kan versmachten. De hoge gezinsschulden zouden dan weer een rem kunnen zetten op consumptie en investeringen en dus ook op de groei.

Ook het toenemende protectionisme kan economische groei afremmen. Als gevolg van handelsbeperkende maatregelen kan de productiviteit immers trager toenemen omdat er minder concurrentie is.

Opkomende markten

De BIB wijst in haar rapport meer specifiek op de gevaren die zich voordoen in de opkomende markten. China toont momenteel immers dezelfde voortekenen als de VS en Groot-Brittannië vlak voor de crisis van 2007-2008. Zo zijn de Chinese bedrijfsschulden op tien jaar tijd bijna verdubbeld en bedragen nu 166 procent van het bruto binnenlands product, terwijl de gezinsschulden het voorbije jaar stegen naar 44 procent van het bbp.

Bovendien verlaagde de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s onlangs voor het eerst sinds 1989 de kredietbeoordeling voor China van A1 naar Aa3. Hierdoor zou het voor de Chinese overheid ook nog eens duurder kunnen worden om te lenen.

Niet alleen de Chinese kredietbeoordeling komt onder druk te staan. Ook op andere Aziatische opkomende markten zoals Thailand stelt de BIB vast dat de schulden sneller stijgen dan de groei.

Duurzame comeback bij Belgische banken

Zal het bij onze banken ook zo’n vaart lopen? Een studie van het consultancybureau Roland Berger naar de winstgevendheid van 13 Belgische banken lijkt een nieuwe bankcrisis in België alvast tegen te spreken.

De Belgische banken zijn er erg goed in geslaagd de winstgevendheid te herstellen en doen het nu zelfs beter dan hun Europese collega’s. De belangrijkste reden voor dit herstel is de toename van de inkomsten. Zo wisten de Belgische banken een voldoende hoge rentemarge te behouden en hun niet-rente-inkomsten te verhogen. Bovendien leverden de banken ook veel inspanningen om hun kosten te beperken en schulden af te bouwen.

Toch mag dit herstel niet vanzelfsprekend worden genomen. Zo doen de banken er goed aan om meer niet-rente-inkomsten te zoeken, zoals commissies of vergoedingen voor bankdiensten. Hiervoor zullen de bankiers verder moeten kijken dan de platgetreden paden en nieuwe bankdiensten ontwikkelen samen met niet-financiële spelers. Bovendien doen CEO’s er ook goed aan om kostenbeheersing bovenaan op de agenda te houden.

Meer weten?

Het volledige rapport van de Bank for International Settlements kunt u hier lezen.

Hoe de Belgische banken ervoor staan, komt u te weten in de studie ‘A sustainable comeback? Belgian bank profitability since the crisis.

Bron: Febelfin