Uit een nieuwe studie van Partena Professional naar de mobiliteit van werknemers op de Belgische arbeidsmarkt in de periode 2019-2021, blijkt dat zo’n 12% tot 15% van de werknemers hun bedrijf verlaten, hetzij vrijwillig, hetzij als gevolg van ontslag. De gegevens van 195.000 werknemers werden geanalyseerd, en de studie focuste zich vooral op vrijwillig vertrek.

Minder vrijwillige vertrekkers door corona

Het aandeel vrijwillige vertrekkers is in 2020 gedaald (4,73% van de actieve werknemers) ten opzichte van 2019 (5,75%). Voor de eerste maanden van 2021 lijkt er sprake te zijn van een opwaartse trend (5,98%). In de eerste vijf maanden van 2021 was 41,94% van de geregistreerde ontslagen vrijwillig, wat dicht bij het gemiddelde van 41% in de periode 2019-2020 ligt. Jongeren (20-29 jaar) en academici zijn de meest waarschijnlijke profielen om ontslag te nemen.

“Het lijkt erop dat de werknemers tijdens de coronacrisis zeer voorzichtig zijn gebleven. Zij stelden hun verlangen naar een andere job liever even uit. Dit is een trend die we regelmatig zien in tijden van crisis, net zoals huishoudens eerder geneigd zijn te sparen. De cijfers voor 2021 keren terug naar hun gebruikelijke niveau en we zien een opleving van de arbeidsmarkt. De laatste indicatoren vertonen een stijgende lijn: de betere economische situatie zal er wellicht voor zorgen dat werknemers hun vertrekplannen uitvoeren. ” zegt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Opleidingsniveau en leeftijd zijn belangrijke factoren

De studie van Partena Professional heeft geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen aan het licht gebracht wat vrijwillig vertrek betreft. De neerwaartse trend tijdens de crisis werd voor beide geslachten waargenomen. Vrouwen hebben in 2019 iets meer ontslag genomen dan mannen, maar in 2020 is de trend omgebogen. Tijdens de eerste 5 maanden van 2021 heeft 6,18% van de mannelijke werknemers hun werkgever vrijwillig verlaten, tegenover 5,74% van de vrouwen.

Het opleidingsniveau lijkt wel een belangrijke factor te zijn. Hoe hoger het behaalde diploma, hoe hoger het percentage werknemers dat ontslag neemt.

6,54% van de mensen met een universitair diploma nam in 2020 vrijwillig ontslag, tegenover 9,55% in 2021. Voor mensen met een diploma van de hogeschool bedroeg het aandeel 4,82% in 2020 en 6,75% in 2021. Het aandeel vrijwillige ontslagen voor mensen met een diploma middelbaar onderwijs bedroeg 3,86% in 2020 en 4,75% in 2021.

Bedienden hebben meer de neiging om vrijwillig te vertrekken dan arbeiders. 6,65% van de bedienden verlieten in 2021 vrijwillig hun baan, tegenover 4,66% van de arbeiders.

Jongeren lijken vaker van baan te veranderen dan ouderen. In 2021 veranderde 13,25% van de 20-29-jarigen vrijwillig van baan, tegenover 8,78% van de 30-39-jarigen en 4,65% van de 40-49-jarigen.

Anciënniteit is ook een bepalende factor. Tijdens de eerste 4 jaar bij de werkgever is de kans het grootst dat de werknemer ervoor kiest te vertrekken: gemiddeld neemt 9,67% van deze werknemers elk jaar ontslag. Na 5 dienstjaren daalt dit percentage tot 3,68%.

Bron: Partena