De wegblokkades zijn voorbij, maar het leed voor de transportbedrijven is nog niet geleden. Volgens berekeningen van Graydon wordt de transportsector hard getroffen door de kilomterheffing. Toch zijn er een aantal mogelijkheden om uw marges als transporteur te bewaken.

Dat de kilometerheffing het de transportsector moeilijker maakt, staat buiten kijf. Maar het wordt pas concreter – en schrikwekkender – wanneer we de cijfers van de sector in detail bekijken. Volgt u even mee?

Analyse van de transportsector

Het onderzoek naar de impact van de kilometerheffing op de Vlaamse transportsector schetst niet meteen een fraai beeld van de sector.

Dit zijn de 10 meest relevante cijfers uit de doorlichting:

  • 15,7% van de transportbedrijven in België heeft af te rekenen met een te lage liquiditeit. Deze bedrijven lopen een hoog of hoger risico op faillissement.
  • 65% van de transporteurs betaalt zijn facturen binnen de 30 dagen. Dit percentage staat in schril contrast met de termijnen waarbinnen ze zelf betaald worden door hun klanten.
  • 66% wordt betaald binnen de overeengekomen termijn. 10% van de klanten van transportbedrijven betaalt op 30 dagen of minder.
  • Meer dan 10% van de facturen wordt op 90 dagen of meer betaald … of zelfs helemaal niet betaald.
  • Minder dan 5% bedragen de winstmarges in de transportsector, wat zeer laag is.
  • 75% van de transportbedrijven in Vlaanderen erkent dat ze cashflow problemen kennen of zullen kennen.
  • 66% van de vervoerders vreest voor een verzwakking van hun concurrentiepositie ten aanzien van hun buitenlandse concurrenten.
  • 1 op de 50 transportbedrijven gaat elk jaar op de fles. Dit is dubbel zoveel als het Belgische gemiddelde.
  • 77% van de ondervraagden kennen toenemende liquiditeitsproblemen als gevolg van de kilometerheffing, gekoppeld aan het huidige betalingsgedrag van hun klanten.
  • 20% minder start-ups. 400 bedrijven wordt elk jaar in de sector opgericht. Voor 2008 waren dit er nog 500.

Kilometerheffing tot 30 euro per rit

De kilometerheffing die ingevoerd werd op 1 april is een nieuwe slag voor de sector. Vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton betalen voortaan op de autosnelwegen en heel wat gewest- en gemeentewegen. De toltarieven per rit zouden van 7,9 euro tot bijna 30 euro kunnen oplopen. Op de website van ViaPass vindt u hierover alle informatie en tabellen.

Een simulatie leert ons dat Belgische transportbedrijven voor een kostenstijging staan van gemiddeld 8% voor het vervoer van stukgoederen in België. Een rit van 135,55 euro kost door de kilometerheffing nu 146,42 euro. In de Brusselse regio noteren we zelfs een stijging van 11,11% per rit.

Bovendien moet deze tol telkens voorgeschoten moeten worden door de transporteurs. Zij moeten binnen de 14 dagen hun gereden kilometers betalen.

4 adviezen om uw marge te bewaren

Aan de kilometerheffing en economische crisis kunnen de vrachtvervoerders niet veel doen. Toch zijn er zaken waar u als bedrijfsleider wel impact op heeft.

Advies 1. Pas uw prijzen aan
Hoewel we in ons onderzoek hebben genoteerd dat de helft de prijzen niet durft te verhogen uit schrik voor een conflict met de klant, lijkt het toch toch aangewezen om die optie te bekijken.

In hetzelfde onderzoek verwacht 55% van de vervoerders dat de extra kost op het overgrote deel van de trajecten met lading zal doorgerekend worden aan de klant. Waarom zou de overige 45% zijn prijzen niet kunnen aanpassen? U kunt dit niet eenzijdig doen, wel in een open dialoog met de klant.

Advies 2. Rijd niet leeg

Leeg rijden wordt een dure zaak. Zoek hiervoor oplossingen. Nauwkeurige en snelle IT-systemen kunnen nog interessanter worden. Zo kunt u routes nauwkeuriger uitstippelen om omwegen te vermijden. Denk hierbij aan hoe informatie over wegenwerken en files sneller naar uw vloot wordt doorgegeven.

Advies 3. Volg facturen beter op

Door een beter facturatiesysteem en opvolging van uitgestuurde facturen hebt u zelf een invloed op de betalingen van uw klanten. Wees hierin niet laks. Zorg er op een beleefde, maar kordate manier voor dat klanten hun afspraken nakomen.

Advies 4. Kies gezonde klanten

De financiële gezondheid van uw klanten bepaalt ook uw gezondheid. Ga daarom op zoek naar bedrijven die financieel hun zaken op orde hebben en stipt betalen. Bestaande klanten voor wie het niet rendabel werken is of zich niet aan de afspraken houden, laat u beter links liggen.

Bron: Graydon Blog