3,8% van de werkende bevolking heeft een tweede job. Dit percentage is hetzelfde bij mannen als bij vrouwen. Concreet gaat het om 95.000 mannen en 85.000 vrouwen met een tweede job.

Het percentage werkenden met een tweede job ligt met 4,3% het hoogst in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 49 jaar. Jongeren hebben het minst vaak een tweede job (2,5%). Bij 50-plussers bedraagt het percentage 3,1%.

Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe hoger het percentage werkenden met een tweede job. De percentages bedragen 2,1% bij laaggeschoolden, 3,4% bij middengeschoolden en 4,6% bij hooggeschoolden.

Het grootste deel van de tweede jobs wordt als zelfstandige uitgeoefend.
De sectoren waar de meeste tweede jobs voorkomen zijn de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, het onderwijs en de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten.

Bron: Statbel.be