Coronavirus stelt de ‘coronageneratie’ voor enorme uitdagingen

Het coronavirus heeft al een duidelijke impact op de ‘coronageneratie’, zoals de jongste generatie van pas afgestudeerde werkzoekenden genoemd wordt. “Na een extreem moeilijk einde van hun studies krijgen jongeren die hun loopbaan nu aanvatten te maken met een arbeidsmarkt waarop harder moet geknokt worden voor een plaats”, vertelt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional. In een analyse vergeleek Partena Professional onlangs de aanwervingen tussen 1 januari 2019 en 30 september 2020. Het aantal jongeren (21 tot 30 jaar) dat een contract van onbepaalde duur kreeg, was met 27,2 % gedaald tegenover 2019. Het derde kwartaal, waarin traditiegetrouw heel wat pas afgestudeerde jongeren worden aangeworven, verliep dit jaar erg moeizaam (32,5 % minder contracten van onbepaalde duur).

Jongeren het zwaarst getroffen

Het aantal jongeren (21 tot 30 jaar) dat een contract van onbepaalde duur kreeg, daalde in heel 2020 met 27,2 %. De daling bedroeg zelfs 32,5 % tijdens het derde kwartaal, dat doorgaans gekenmerkt wordt door de aanwerving van pas afgestudeerde nieuwkomers op de arbeidsmarkt en jongeren die een nieuwe richting uit willen.

Ook de leeftijdsgroep van 15 tot 20 jaar bleef niet gespaard. Partena Professional stelde bij deze groep vast dat het aantal aanwervingen op basis van een contract van onbepaalde duur het afgelopen jaar met 39,5 % afnam tegenover 2019. De daling bedroeg zelfs 34,8 % tijdens het derde kwartaal van 2020.

Alle opleidingsniveaus werden getroffen. Het derde kwartaal van 2020 – het moment waarop de ‘coronageneratie’ zich op de arbeidsmarkt aandiende – was bijzonder moeilijk voor deze jongeren: de aanwervingen gingen er met 18,4 % op achteruit (contracten van bepaalde en onbepaalde duur samen) bij de universitairen en met 6,4 % bij de niet-universitairen. In totaal daalden de aanwervingen in de leeftijdsgroep van 21 tot 30 jaar oud het afgelopen jaar met 7,7 % bij de afgestudeerden met alleen een diploma middelbaar onderwijs, met 8,7 % bij de studenten hoger niet-universitair onderwijs en met 14,6 % bij de universitairen.

“De impact van het coronavirus op wat sommigen nu al de ‘coronageneratie’ noemen, is duidelijk voelbaar. Vooral tijdens het derde kwartaal, waarin jonge afgestudeerden doorgaans hun intrede doen op de arbeidsmarkt. Aanwervingen met een contract van onbepaalde duur worden veel zeldzamer, terwijl zich het omgekeerde voordoet bij de contracten van bepaalde duur. Maar die bieden vanzelfsprekend minder stabiliteit. Deze dynamiek is ook duidelijk merkbaar bij de oudere leeftijdscategorieën, al is de trend daar minder uitgesproken. Na een extreem moeilijk einde van hun studies krijgen jongeren die hun loopbaan nu aanvatten te maken met een arbeidsmarkt waarop harder moet geknokt worden voor een plaats”, aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

2020 was nochtans goed begonnen

Het eerste kwartaal van 2020 kende een positieve start op het vlak van aanwervingen. Partena Professional zag het aantal aanwervingen (alle leeftijden samen) met 24,4 % stijgen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. De aanwervingen met een contract van onbepaalde duur gingen er met 8,9 % op vooruit.

Door de coronapandemie en de piek van de eerste golf tijdens het tweede kwartaal werd de positieve trend uit het eerste kwartaal helemaal omgebogen. Partena Professional stelde vast dat het aantal aanwervingen (alle leeftijden samen) met 35 % afnam tegenover het tweede kwartaal van 2019. De contracten van onbepaalde duur gingen er met 33,3 % op achteruit.

In het derde kwartaal herstelden de aanwervingen zich ogenschijnlijk: het totale aantal steeg met 13,2 % (alle leeftijden samen) tegenover 2019. Maar schijn bedriegt. De toename was te danken aan de contracten van bepaalde duur (+24,4 %), terwijl de aanwervingen met een contract van onbepaalde duur met 31,1 % afnamen.

In totaal registreerde Partena Professional tijdens de eerste negen maanden van 2020 een stijging van de aanwervingen (alle leeftijden samen) met 3,1 %. Tijdens deze periode daalde het aantal werknemers met een contract van onbepaalde duur echter met 17 %, terwijl het aantal werknemers met een contract van bepaalde duur met 27,3 % steeg.

“2020 begon met een positieve dynamiek. Zoals te verwachten was, heeft het coronavirus een enorme impact gehad op de aanwervingen tijdens het tweede kwartaal. Na het einde van de lockdown in het derde kwartaal kon de machine weer op gang komen, maar we stellen vast dat vooral de contracten van bepaalde duur tot deze dynamiek bijdragen. Dit zou erop kunnen wijzen dat werkgevers veel voorzichtiger geworden zijn en in het huidige klimaat de voorkeur geven aan minder stabiele contracten. We moeten de cijfers van het vierde kwartaal van 2020 nauwlettend opvolgen, net als de evolutie van de tweede golf die we op dit ogenblik meemaken, om te zien of deze trend zich doorzet”, zegt Wim Demey van Partena Professional.

De cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op een analyse van Partena Professional, dat het aantal aanwervingen tussen 1 januari 2019 en 30 september 2020 onderzocht. Alle evoluties en trends (uitgedrukt in %) die tijdens een specifieke periode (kwartaal of jaar) waargenomen werden, zijn berekend op basis van de gegevens voor dezelfde periode in 2019. De analyse had betrekking op 124.183 werknemers die werden aangeworven tijdens de periode 01/01/2019 – 30/09/2020, waaronder 51.016 werknemers tussen 21 en 30 jaar oud, en 20.878 werknemers jonger dan 20 jaar.

Bron: Creditexpo.be