Volgens de meest recente bevraging van Partena Professional in samenwerking met Ipsos, overweegt meer dan 1 werknemer op 4 in België om in de loop van de komende zes maanden van job te veranderen. Het zijn vooral de jonge werknemers die de stap willen zetten. Partena Professional stelt ook vast dat 51% van de Brusselse werknemers aangeeft bereid te zijn om binnen het half jaar van werk te veranderen.

Kans dat jonge werknemer binnen zes maanden van job veranderd, is bijna dubbel zo groot

De enquête werd uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Partena Professional en toont aan dat 26% van de bevraagde werknemers open staan voor het idee om van job te veranderen. Dit percentage ligt duidelijk hoger bij werknemers onder de 35 jaar. Respectievelijk 42% van de 18-24-jarigen en 44% van de 25-34-jarigen overweegt om van werk te veranderen. Bij de bevraagde werknemers willen meer arbeiders (34%) van job veranderen dan bedienden (23%).

Verschillen tussen de Gewesten

Uit de resultaten van de studie blijkt ook dat 51% van de Brusselse werknemers aan een job switch denkt, tegenover 28% in Wallonië en 21% in Vlaanderen. Werknemers die tussen de 5 en 50 kilometer afleggen naar hun werk zijn meer geneigd om van job te veranderen (gemiddeld 28,6%) dan diegenen die meer dan 50 kilometer afleggen (slechts 13%).

Van werk veranderen… om wat te doen nadien?

Op de totaliteit van de bevraagde werknemers gaan de vooruitzichten van een job switch in verschillende richtingen: 9% zou van werk willen veranderen en in een vergelijkbare functie bij een andere werkgever in dezelfde sector aan de slag gaan. 4% zou van functie willen veranderen, maar nog steeds binnen dezelfde sector en voor een andere werkgever. 6% zou in een volledig andere sector willen terechtkomen. 5% zou een andere functie willen, maar voor dezelfde werkgever.

Slechts 2% van de bevraagde werknemers gaf aan als zelfstandige van start te willen gaan, maar dit percentage stijgt naar 3% bij de werknemers tussen 18 en 34 jaar. De overige werknemers willen kennelijk niet van werk veranderen.

Trap niet in deze valkuil: stop met het verwaarlozen van intern talent

“The war for talent is in volle gang en wordt steeds heftiger. Werkgevers investeren veel tijd en geld in het vinden van nieuw talent. Een grote valkuil waar vele bedrijven intrappen? Ze verwaarlozen het talent dat ze reeds aan boord hebben. Om beloftevolle werknemers meerwaarde te blijven bieden, is oog voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling uiterst belangrijk. Als werkgever kan je hier op verschillende manieren invulling aan geven: bied hen een loonbeleid afgestemd op hun persoonlijke behoeftes, stimuleer en ondersteun het aanleren van nieuwe vaardigheden, bied permanente opleidingen, zorg voor een cultuur waar welzijn en samenhorigheid centraal staan, etc. Kortom, stel alles in het werk om je werknemers zich gesteund en gewaardeerd te laten voelen” besluit Katrien Sterckx, HR People Transformation bij Partena Professional.

Bron: Partena