Op de laatste dag van de Week van het Geld nemen we even de tijd om stil te staan bij enkele cijfers rond het centrale thema dat de FSMA dit jaar koos: ‘Uw krediet … gewikt en gewogen’. Bij de start van het initiatief maakte de opleidingstak van de FSMA, Wikifin, de resultaten bekend van haar enquête naar het leengedrag van 1000 Belgen. Uit de bevraging blijkt dat twee op de drie Belgen ooit al een krediet heeft afgesloten.

Kredieten ondersteunen de economie

66 procent van de Belgen ging al een krediet aan. Gezinnen met een hoger inkomen (3001 euro of meer) lenen in het algemeen wel vaker: 80% onder hen leent of heeft dat al gedaan.

Het hoeft niet te verbazen dat we in de meeste gevallen een krediet aangaan om een woning aan te kopen of te bouwen. Uit de statistieken van de Beroepsvereniging voor het Krediet (BVK) blijkt dat er in 2017 bijna 243.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden afgesloten voor een totaalbedrag van 31 miljard EUR (exclusief herfinancieringen).

De lage rentevoeten blijken dus, net als de voorbije jaren, een sterk ondersteunend effect te hebben gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening.

Bij het consumentenkrediet daalde het aantal uitstaande kredieten. Toch werden er in 2017 meer dan 770.000 kredieten verstrekt om de consument toe te laten zijn projecten te realiseren en de economie te ondersteunen.

De consument kan voor tal van uitgaven een consumentenkrediet krijgen, maar zowel uit de bevraging van de FSMA als uit de cijfers van de BVK blijkt dat vooral de autolening populair is bij onze landgenoten. Het aantal autoleningen blijft dan ook elk jaar stijgen. Vorig jaar werden 192.000 nieuwe auto’s met een lening gefinancierd, zo leert onderstaande tabel van de BVK.

Afbetalingsproblemen blijven beperkt

Uit de enquête van de FSMA werd duidelijk dat de Belg maandelijks gemiddeld 863,85 euro afbetaalt en dat de meerderheid die maandelijks af te betalen sommen vrij goed in de hand houdt. Febelfin verwijst in dit verband naar het statistisch verslag van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) dat zowel voor het hypothecair als het consumentenkrediet een positieve evolutie toont, met minder achterstallige kredieten.

Van de hypothecaire leningen wordt het overgrote deel stipt afbetaald: in slechts 1 procent van alle verleende woonkredieten is er een betalingsachterstand. “Dat percentage steeg na de financiële crisis licht tot 1,3 procent, maar is nu terug aan het dalen”, aldus Peter Neefs, diensthoofd van de CKP, eerder deze week.

Zelfde vaststelling voor het consumentenkrediet: het aantal achterstallige kredieten neemt af. Terwijl de wanbetalingen bij hypothecaire kredieten altijd al laag zijn geweest en de afgelopen jaren zijn blijven dalen, wordt het consumentenkrediet wel beïnvloed door de algemene economische situatie. Goede economische tijden betekenen bijvoorbeeld meer kredietverlening en minder wanbetalingen.

Het feit dat de wanbetalingen miniem blijven, is een teken dat kredietgevers maximale inspanningen leveren om terugbetalingsproblemen zo beperkt mogelijk te houden. Ze zetten volop in op verantwoorde kredietverlening en een gezond kredietbeleid, zowel in het belang van de klant als van de kredietgever.

Hoe de kredietgevers dat doen? Voordat ze een krediet verlenen, maken ze een grondige analyse van de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer(s). Pas als die analyse positief is, zal een krediet worden toestaan.

Verder moedigen ze kredietnemers die terugbetalingsmoeilijkheden ondervinden aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de kredietgever zodat er samen een oplossing kan worden gevonden.

De volledige studie van de FSMA en Wikifin is beschikbaar op wikifin.be.
Het statistisch verslag van de CKP vindt u hier.

Bron: Febelfin