Nu het universitair jaar ten einde gelopen is en werknemers uit een nieuwe lading afgestudeerden hopen te rekruteren, moet vastgesteld worden dat in vergelijking met vorig jaar 16% minder jong gediplomeerden zich op de arbeidsmarkt begeven. En dit terwijl het aantal in te vullen vacatures met 45% is gestegen tegenover 2020 (en 30% tegenover 2019). “Deze significante daling van het aantal jong gediplomeerden die het beroepsleven instappen is problematisch voor de arbeidsmarkt. Werkgevers krijgen het steeds moeilijker om aan te werven terwijl we in België zelden zoveel werkaanbiedingen hadden. Vandaag kunnen jong gediplomeerden extreem snel jobs vinden die aansluiten bij hun verwachtingen. De gezondheidscrisis en de impact die ze had op het moreel van de studenten verklaart voor een deel hun neiging om niet meteen aan het werk te gaan, maar nog een tijdje te genieten,” aldus Wim Beke, Senior Consultant van Page Personnel België.

Steeds meer vacatures voor minder jonge kandidaten

Hoe valt het te verklaren dat 16% minder jong gediplomeerden zich in 2021 op de arbeidsmarkt begeven terwijl er dit jaar 45% meer vacatures zijn dan in 2020? En zelfs 30% meer dan in 2019, nog vóór de gezondheidscrisis dus? Veel jongeren hebben door toedoen van de coronacrisis twee zware jaren achter de rug op psychologisch vlak en wat studeren als dusdanig betreft. Velen onder hen willen nu eerst aan zichzelf denken en de teugels nog wat loslaten alvorens van start te gaan in hun eerste job.

Wim Beke, Senior Consultant van Page Personnel België, voegt eraan toe: “Naast deze jongeren die de behoefte ervaren om wat vrijheid op te snuiven, zien we veel jong gediplomeerden die net als in 2009 na de wereldwijde economische crisis, angst ervaren om zich op de arbeidsmarkt, waarvan ze denken dat ze in crisis is, te begeven. Ze vrezen niet snel werk te vinden en beslissen dan maar te starten met een bijkomende opleiding. Aan die jongeren zeggen wij: de situatie is volledig anders dan 10 jaar geleden. In 2020 en 2021 heeft de economie stand gehouden en de arbeidsmarkt is al jaren niet zo sterk geweest. De bedrijven beleven een talentenoorlog – jullie hoeven niet bang te zijn om erin te vliegen.”

Kloof tussen jong gediplomeerden en niet-gediplomeerden diept uit

Veel studenten leven nog steeds met de idee dat de veel besproken werkloosheidsgraad een probleem blijft, terwijl het voor een jong gediplomeerde vandaag moeilijker is om geen werk te vinden dan wel. In alle sectoren wordt aangeworven. Maar, wel niet in gelijke mate voor alle profielen. Met de digitalisering van de beroepen en het toenemende belang van R&D en van de dienstensector, zal de kloof tussen de tewerkstellingsmogelijkheden voor jong gediplomeerden en niet-gediplomeerden de komende jaren alleen maar dieper worden.

“Jong niet-gediplomeerden zullen wel werk vinden, maar steeds moeilijker in vergelijking met jong gediplomeerden die over kostbare troeven beschikken. Het grote verschil tussen beiden zal de keuzevrijheid zijn. Aan jong niet-gediplomeerden raden wij aan volop in te zetten op talenkennis. Meerdere talen spreken opent vandaag heel wat deuren, zelfs zonder diploma,” besluit Wim Beke, Senior Consultant van Page Personnel België.

Bron: Page personnel