De hoge inflatie en de dure energie dwingen huishoudens om te snijden in hun uitgaven. Uit een nieuwe internationale enquête van ING blijkt dat bijna 9 van de 10 Belgen maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen en dat 6 van de 10 zelfs besparen op de dagelijkse uitgaven (voeding en kruidenierswaren). De komende 6 maanden willen ze hun uitgaven zelfs nog verder drukken. Volgens het ING-onderzoek zet de crisis ook de online-uitgaven onder druk. De Black Friday-omzet van dit jaar zou daardoor lager kunnen uitvallen dan de voorbije jaren.

Tijdens de pandemie bleken Belgen zeer actief online te shoppen. Deze trend lijkt grotendeels gecorrigeerd. Nagenoeg een kwart (23%) van de respondenten zegt sinds het einde van de pandemie minder vaak online te kopen, tegenover slechts 15% die zegt vaker online te kopen. Op de vraag of ze verwachten tijdens de feestdagen of op Black Friday meer online uit te geven dan vorig jaar, zegt één op de vier Belgen (25%) dat ze minder zullen uitgeven.

Wouter Thierie, econoom bij ING België

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de daling vooral te wijten is aan een algemene verslechtering van het economische klimaat en niet aan het feit dat de consument sinds de versoepeling van de gezondheidsbeperkingen gemakkelijker de weg vindt naar fysieke winkels. Het percentage respondenten dat zegt relatief meer in fysieke winkels te besteden dan online (21%) is namelijk in evenwicht met het percentage dat zegt relatief meer online te kopen dan in fysieke winkels (23%). De verkopen tijdens Black Friday zullen daarom waarschijnlijk wat lager uitvallen dan de afgelopen jaren

Daling van online kopen voor alle uitgavencategorieën

Heel wat gezinnen zeggen hun online aankopen ook het komende jaar verder te willen beperken. Zo is slechts 9% van de respondenten van plan om het komende jaar meer kleding online te kopen, terwijl 28% van plan is minder te kopen. Hoewel de daling sterker lijkt voor elektronica en kleding, laat de trend zich duidelijk voelen in alle productcategorieën.

Wouter Thierie, econoom bij ING België

Het is dan ook waarschijnlijk dat de daling van de online uitgaven in de komende maanden wijdverspreid zal zijn. Geen enkele sector lijkt aan de economische neergang te kunnen ontsnappen.

De Belgen zijn veel voorzichtiger dan hun buren als het om hun budget gaat

Opvallend is dat het aantal mensen dat van plan is hun online uitgaven te verminderen in België aanzienlijk hoger ligt dan in Nederland en Duitsland, en dit voor bijna alle productcategorieën. Terwijl, bijvoorbeeld, 28% van de Belgische respondenten zegt minder kleding en schoenen online te willen kopen, is dat in Nederland slechts 14% en in Duitsland 23%.

Wouter Thierie, econoom bij ING België

Hoewel de koopkracht van de Belgen in vergelijking met de buurlanden dankzij de automatische indexering van de lonen veel beter beschermd is, lijkt de crisis een grotere impact te hebben op het consumptiepatroon in België dan in andere landen. De Belgen lijken veel voorzichtiger en bereid meer te bezuinigen om deze moeilijke periode door te komen.

6 op 10 Belgen besparen op dagelijkse uitgaven

De voorzichtigheid van de Belgen geldt niet alleen voor online uitgaven, maar heeft gevolgen voor alle consumptie-uitgaven, zo blijkt uit het onderzoek. In vergelijking met de resultaten van dezelfde enquête in maart 20223is het aantal huishoudens dat op hun consumptie bezuinigt sterk gestegen. Bovendien zijn veel huishoudens van plan om hun uitgaven de komende maanden verder terug te schroeven. Terwijl in maart slechts 44% van de Belgen zei geld te besparen op de dagelijkse uitgaven (voeding en kruidenierswaren), zegt 57% van de Belgen nu al hierop te besparen; 60% zegt dat de komende 6 maanden te zullen doen.

Voor 4 op de 10 Belgen is de energiefactuur de afgelopen zes maanden meer dan verdubbeld

De oorzaak van de extreme voorzichtigheid van de huishoudens is duidelijk terug te brengen tot de energiecrisis. Volgens de enquête is de energiefactuur de afgelopen 6 maanden voor 4 op de 10 Belgen meer dan verdubbeld. Voor bijna 1 op de 10 is deze zelfs meer dan vervijfvoudigd. Het aantal huishoudens dat maatregelen neemt om energie te besparen en om de gevolgen van de prijsstijging te beperken, is sterk gestegen, van 77% in maart tot 86% nu. Meer dan 6 op de 10 Belgen zegt te bezuinigen op verwarming, terwijl 4 op de 10 respondenten zeggen minder gebruik te maken van met elektrische toestellen, zoals een vaatwasser.

Wouter Thierie, econoom bij ING België

Belgen willen dus maximaal besparen om de gestegen kosten van levensonderhoud op te vangen. Dit zal gevolgen hebben voor de onlineverkoop in de komende maanden en voor de economische groei in België. De Belgische economie is in het derde kwartaal al licht gekrompen (-0,1%) en verwacht wordt dat deze de komende kwartalen verder zal krimpen. Wij verwachten dat de economische groei in 2023 negatief zal zijn.

Bron: ING Belgie