De nieuwe wetgeving inzake het hypothecair krediet is op 1 april in werking getreden.

Het wordt voortaan gemakkelijker om woonleningen te vergelijken aan de hand van een gestandaardiseerde infofiche waarin alle afgesproken voorwaarden zijn opgenomen. Deze transparantie zou voortaan in heel Europa moeten gelden.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Het is niet altijd even evident om woonkredieten te vergelijken. De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de kredietnemer zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd, namelijk via het Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS) waarin onder andere het jaarlijks kostenpercentage (JKP) is opgenomen. Transparantie, duidelijkheid en uniformiteit staan centraal.

Wat verandert er?

Europees gestandaardiseerd informatieblad: Sinds 1 april zijn alle banken ertoe verplicht om personen die een woonkrediet willen aangaan, een Europees gestandaardiseerd informatieblad voor te leggen. In dat document staan naast alle voorwaarden (het te ontlenen bedrag, afbetalingstermijn, …) ook alle kosten die verbonden zijn aan het hypothecair krediet. Alle kosten zijn opgenomen in een jaarlijks kostenpercentage (JKP). Met die info kan de consument verschillende woonkredieten gemakkelijker vergelijken.
Jaarlijks kostenpercentage

De kosten die verbonden zijn aan het hypothecair krediet zitten voortaan vervat in één jaarlijks kostenpercentage, net zoals bij de consumentenkredieten. Het JKP bevat niet alleen de eigenlijke rentevoet, maar ook alle kosten die met het krediet samenhangen (bv. kosten voor verzekeringen, vestigingskosten voor de hypotheek, dossierkosten,…). Alle kredietgevers berekenen het percentage op exact dezelfde manier, maar we kunnen het toch gepersonaliseerd noemen: op maat van de consument en van het aangevraagde krediet.
Wat met de lopende kredietaanvragen?

De verplichtingen gelden voor alle kredietaanvragen die na 1 april worden ingediend. Lopende kredietaanvragen mogen nog volgens de oude regels worden afgehandeld op voorwaarde dat de notariële akte vóór 1 juli wordt ondertekend.

Bron: Febelfin