Women in Finance, het initiatief dat pleit voor gelijke en eerlijke kansen voor iedereen die in de financiële sector werkt, publiceert voor het tweede jaar op rij cijfers over de vooruitgang van gendergelijkheid in de financiële sector. Wat blijkt? De coronacrisis heeft de progressie van Women in Finance niet vertraagd, integendeel.

  • 10 nieuwe financiële instellingen sloten zich aan bij het initiatief. Dat brengt het totaal op 47. Samen dekken zij meer dan 90% van de medewerkers in de sector.
  • Women in Finance trok de digitale kaart en zette verschillende acties op poten: van online workshops over het meten van de gender pay gap en hoe omgaan met seksisme binnen je organisatie tot het ontwikkelen van nieuwe tools, beschikbaar op de website, over een evenwichtige succession planning.
  • 88% van de leden legde de glazen plafonds binnen hun organisatie bloot. Gemiddeld gezien zijn dat er nog steeds twee.
  • Het percentage van vrouwen in hogere managementfuncties steeg van 27,8% naar 28,9%. Dat is een snellere stijging in vergelijking met 2019.
  • De coronacrisis had geen effect op het realiseren van meer genderdiversiteit en inclusie op de werkvloer. Zowel vorig jaar als dit jaar bleef het topic hoog op de agenda van het management staan.

Om deze vraag te beantwoorden, lanceerde Women in Finance voor het tweede jaar op rij een bevraging bij haar leden. Uit de bevraging kwamen de volgende conclusies naar voren:

10 nieuwe instellingen hebben het charter ondertekend en sloten zich aan bij Women in Finance. Dat brengt het totaal op 47 leden, ofwel meer dan 90% van de organisaties actief in de financiële sector. Elke van de leden verbindt zich ertoe om:

 • De glazen plafonds in hun organisatie te meten;
 • Een actieplan op te stellen om gendergelijkheid en inclusie binnen de organisatie te verbeteren en;
 • Hun vooruitgang te delen met de Women in Finance community.

Quasi de volledige financiële sector zet zich dus actief in voor een betere gendergelijkheid.

Net als vorig jaar heeft 88% van de leden de glazen plafonds binnen de organisatie gemeten. Opnieuw onderscheiden financiële instellingen ten minste twee glazen plafonds in hun structuur. Het eerste plafond is bij velen al zichtbaar vanaf het middle management (middenkaders). Het tweede vanaf het senior management (directiekaders).

 

Vandaag bedraagt de gemiddelde Glass Ceiling Indexvan de Women in Finance leden 50, terwijl dat in 2019 nog 43,02 was. Hoewel dat een sterke positieve evolutie is, betekent het ook dat onze sector nog steeds twee keer minder vrouwen in hogere managementfuncties heeft in vergelijking met het volledige personeel.  Anders gesteld: vrouwen vertegenwoordigen vandaag 52,4% van het volledige personeelsbestand, terwijl ze slechts in 28,9% van de gevallen een hogere functie bekleden.

 

In één jaar tijd steeg het aantal vrouwen in hogere managementfuncties van 27,8% naar 28,9%. Dat is vooral voor jongere medewerkers in de sector een positieve evolutie: zij krijgen meer rolmodellen waarmee ze zich kunnen identificeren.

90% van de leden zegt dat gendergelijkheid vandaag op de agenda van het management staat. Een grote meerderheid van de leden beschouwt dit thema als een prioriteit. Een kleine minderheid worstelt nog met het opstellen van een actieplan.

De grafiek hieronder toont aan dat de meerderheid van Women in Finance leden al één of twee jaar actief inzet op verschillende domeinen. In vergelijking met 2019 zetten ze vandaag meer in op het monitoren van de vooruitgang van gendergelijkheid op alle niveaus en op het werken aan inclusief leiderschap voor alle leiders.

Ook voor Women in Finance was 2020 een bijzonder jaar dat vooral in het teken stond van de uitdagingen als gevolg van de coronacrisis. De meeste medewerkers werkten fulltime van thuis. In de plaatselijke bankkantoren werkte men met een minimumbezetting. Uit de bevraging blijkt dat de coronacrisis geen effect heeft gehad op het realiseren van meer genderdiversiteit en inclusie op de werkvloer. Het thema bleef hoog op de agenda van het management staan.

De enquête toont aan dat de gendergelijkheid binnen de financiële sector op drie vlakken verbeterd is:

 • De Glass Ceiling Index is verbeterd.
 • Het aantal vrouwen in senior management posities is gestegen.
 • Het actieterrein van de Women in Finance leden is vergroot.

In de nabije toekomst staat de sector voor drie grote uitdagingen. Ten eerste blijft het voor de leden moeilijk om het genderevenwicht in meer digitale/ IT-functies te verbeteren. Ten tweede kan de post-coronasituatie zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor vrouwen. Aan de ene kant is er sprake van meer flexibiliteit, maar aan de andere kant kan dit ook leiden tot minder visibiliteit voor vrouwen op de werkvloer. Ten slotte moeten we erover waken dat niet meer vrouwen de financiële sector verlaten dan voorheen. In 2022 is het dan ook de ambitie van Women in Finance om de gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de financiële sector te versnellen.

Benieuwd naar de volledige rapportage? Klik dan hier.

Bron: Febelfin